№ 1 (2016)

Зміст

Управління бізнес-структурами

Особливості сучасного етапу розвитку лізингу в Україні PDF
Вікторія Ярославівна Голюк, Тетяна Петрівна Панасюк
Антиципативний підхід при реінжиніринговому управлінні підприємством PDF
Володимир Вадимович Давиденко
Основні дефініції розвитку івентивного туризму PDF
Вероніка Генадіївна Дарчук
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку ключових компетенції персоналу PDF
Людмила Євгеніївна Довгань, Людмила Леонідівна Ведута
Проблеми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств PDF
Едуард Томікович Карапетян
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВЩИНИ ЗА РАХУНОК «ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» PDF
Наталія Віталівна Касьянова, Оксана Костянтинівна Біленко
Вплив інвестиційної привабливості на ефективність діяльності вітчизняних промислових підприємств PDF
Марина Олегівна Кравченко, Маргарита Сергіївна Вєтрова
Проблеми стратегічного управління малих підприємств в сучасних умовах PDF
Таїсія Василівна Лазоренко, Богдан Миколайович Андрійчук
Нові підходи до формування динамічної стратегії інноваційних систем як бізнес-структур PDF
Олександр Федорович Морозов
Аналіз стану ринку будівельних матеріалів України PDF
Марина Анатоліївна Пічугіна, Юлія Костянтинівна Нужна
Забезпечення регіонального розвитку як дієвий чинник економічної стабільності в Україні PDF
Світлана Олександрівна Пермінова
Кредитування фізичних осіб та його особливості в Україні PDF
Ольга Олегівна Пилипенко, Ірина Валеріївна Просяник
Сутність та чинники конкурентоспроможності підприємства PDF
Олександра Юріївна Собко
Репутаційний капітал як основна конкурентна перевага підприємства PDF
Марина Володимирівна Шкробот, Надія Валеріївна Назарчук
Дефініції, принципи та класифікація стратегій розвитку підприємства PDF
Людмила Михайлівна Шульгіна, Світлана Василівна Одінцева

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами

Проблема модернізації виробничої діяльності на вітчизняних підприємствах PDF
Валерія Олександрівна Бриксіна, Людмила Михайлівна Шульгіна
Стратегії розвитку персоналу як елемент ефективного функціонування підприємства PDF
Вікторія Олександрівна Гончар, Олександр Федорович Морозов
Особливості впровадження у виробництво інноваційного продукту PDF
Ольга Володимирівна Гук, Альона Сергіївна Цвіркун
Зміни в підходах до управління підприємством з метою адаптації до умов вищих технологічних укладів PDF
Вікторія Вікторівна Дергачова, Каріна Володимирівна Мусіна
Особливості мікроекономічного моделювання інноваційного розвитку PDF
Ганна Петрівна Жалдак, Єнджей Вашяк-Понятовскі
Удосконалення управління підприємством на основі застосування інформаційних технологій PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич, Алла Сергіївна Онопко
Міжнародний досвід надання державних гарантій підприємствам: сучасні детермінанти та вплив на фінансову безпеку держави PDF
Ольга Михайлівна Карапетян
Сучасний стан та перспективи розвитку краудфандингу в Україні PDF
Вікторія Анатоліївна Красномовець, Алла Іванівна Рой
Інноваційна діяльність як ключовий фактор розвитку промислових підприємств України PDF
Олександр Федорович Морозов, Максим Ігорович Шумовецький
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості PDF
Ганна Анатоліївна Мохонько, Ігор Андрійович Муштай
Використання інструментів фінансового інжинірингу для підвищення конкурентоспроможності підприємства PDF
Дар’я Віталіївна Островерха, Вікторія Вікторівна Дергачова
Сучасні інструменти реалізації стратегій менеджменту знань PDF
Наталія Іванівна Ситник
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі технологічного оновлення PDF
Маргарита Олександрівна Чупріна, Ірина Юріївна Трунаєва
Інноваційні технології з використанням бізнес-процесів у кадровому менеджменті PDF
Ірина Анатоліївна Шеховцова, Ангеліна Олександрівна Лаврова
Принципи маркетингового управління сучасними підприємствами PDF
Людмила Михайлівна Шульгіна, Малгожата Смолярек

Управління міжнародним бізнесом

Державний борг України та механізми управління ним PDF
Олена Вікторівна Баула, Маргарита Маленко
Чинники організаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства PDF
Алла Рашидівна Дунська, Анастасія Сергіївна Башкіна
Розвиток експортного потенціалу вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції PDF
Катерина Олександрівна Кузнєцова, Олена Вікторівна Бойко
Сучасний стан та проблеми валютного ринку України PDF
Володимир Зигмонтович Кузьмінський, Софія Євгенівна Ковальчук
Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України PDF
Ірина Петрівна Малик, Ганна Андріївна Федірко
Активізація зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко, Ольга Володимирівна Савченко
Причини і шляхи мінімізації бюджетного дефіциту в Україні PDF
Ігор Іванович Румик, Анна Грубар

Управління логістичними процесами підприємств

Уточнення поняття «збутова діяльність вугледобувного підприємства» PDF
Юлія Станіславівна Залознова, Наталія Валеріївна Трушкіна