Репутаційний капітал як основна конкурентна перевага підприємства

Марина Володимирівна Шкробот, Надія Валеріївна Назарчук

Анотація


В статті розглянута сутність понять «репутація», «імідж» та «репутаційний капітал», пояснена різниця між цими термінами. Окреслені вигоди від ефективного управління репутацією і необхідність репутаційного менеджменту, як одного з основних стратегічних інструментів в організації. В Україні дуже мало вітчизняних підприємств розглядають репутацію як конкурентну перевагу. І через це, безумовно, втрачають позиції на українському ринку, поступаючись місцем міжнародним компаніям, які ретельно планують репутаційну стратегію, й успішно впроваджують її у життя. Вдинамічних умовах глобалізації, компанії не повинні нехтувати такою конкурентною перевагою, як репутаційний капітал. Для покращення стану малого та середнього бізнесу України неодмінно треба звернути увагу на формування репутаційного капіталу, і його позитивний вплив на ефективність діяльності організації. У статті чітко наведені конкурентні переваги, які здобуває організація,за умов імплементації репутаційного менеджменту та його інструментарію.

Повний текст:

PDF

Посилання


Короткевич А.В. Корпоративна культура як основа репутаційного капіталу: методологія побудови, нові методи і форми впливу / А. В. Короткевич // Маркетинг і маркетингові дослідження.– 2008. –№ 4. – С. 300-311.

Доті, Дороті. Паблісіті і паблікрилейшнз / Д. Доті; перекл. з англ.: В. Єгоров. – 2-е видання., Стереотип. – М.: Філін, 1998. – 285 с.

Решетнікова І.І. Репутаційний капітал як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнесу: теорія, методологія дослідження,проблеми формування та управління в умовах глобалізації ринків/ Решетнікова І.І. –Волгоград, 2011. – 49 с.

Український журнал з питань з агробізнесу «Пропозиція» [Електронний ресурс] / Тетяна Гранчак – Режим доступу до журн.: http://www.propozitsiya.com/?page=146&itemid=3035

Репутація як капітал [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reputationcapital.org/files/uploaded/Propozitsia_082009.pdf

Алексєєва Є.П. Управління процесом формування репутаційного капіталу в сучасних російських компаніях // Російське підприємництво.– 2012. – № 1 (199). – 110-113 c. –http://www.creativeconomy.ru/articles/16900/

Що таке репутаційнний менеджмент? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://teenbiz.ru/?p=111


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.