Про журнал

Галузь та проблематика

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ:

  1. Управління бізнес-структурами.
  2. Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами.
  3. Управління міжнародним бізнесом.
  4. Управління логістичними процесами підприємств.

До опублікування приймаються статті, що мають наукову і практичну новизну.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Процес рецензування

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому рецензуванню. Видання здійснює рецензування всіх надісланих до редакції матеріалів, відповідно їх тематики, з метою експертної оцінки.

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Рецензування рукописів є конфіденційним. Редактори повідомляють інформацію, що стосується рукопису виключно авторам і рецензентам. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про плагіат, недостовірність або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Процес рецензування

Відповідальний секретар редакційної колегії визначає відповідність статті профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів.

Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є власністю авторів і містять відомості, які не підлягають розголошенню. Рецензування проводиться конфіденційно.

Терміни рецензування визначаються в кожному окремому випадку відповідальним секретарем з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

Якщо рецензія містить рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, редакція направляє автору зауваження рецензента з пропозицією або врахувати їх при доопрацюванні статті, або аргументовано їх спростувати. Перероблена автором стаття повторно направляється на рецензування.

Періодичність публікації

Періодичність - 1 раз на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редколегія


Sponsors

Учасник

Історія журналу