Редакційний штат

Редактори

Катерина Олександрівна Бояринова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Ukraine

Юрій Володимирович Ласинський, Ukraine

Юлія Петрівна Воржакова, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Ukraine