Редакційний штат

Редактори

  1. Володимир Вадимович Давиденко, Україна
  2. Олександр Юрійович Мінкін, НТУУ"КПІ ім.І.Сікорського"", Україна
  3. Вікторія Валеріївна Чорній, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна
  4. Юрій Володимирович Ласинський, Україна

Редактори розділів

  1. Володимир Вадимович Давиденко, Україна
  2. Олександр Юрійович Мінкін, НТУУ"КПІ ім.І.Сікорського"", Україна