Державний борг України та механізми управління ним

Олена Вікторівна Баула, Маргарита Маленко

Анотація


В статті розглянуто цілі державних запозичень, ефективність їх використання та класифікація, стан державного боргу в Україні в динаміці за 15 років. Систематизовано статистичні дані щодо державного боргу та кількості необхідних інвестицій для розвитку інфраструктури країни, що забезпечить зростання ВВП та робочих місць. Наведено причини погіршення економічної ситуації в Україні та її порівняння з кризовими явищами іншихкраїн світу на основі даних світових страхових компаній. Розглянуто прогноз МВФ щодо зміни боргової ситуації в Україні. Проаналізовано альтернативні варіанти вкладень державних позик та розглянуто план їх повернення. Проведено порівняння між встановленим параметром межі боргу та реальним показником. Описані негативні наслідки великого державного боргу, які вже наявні в нашій країні і ті, які ще можуть виникнути. Наведено приклади успішного застосування методів зменшення боргу. У статті досліджено існуючу співпрацю з Європейським Союзом та наведені заходи, які можуть значно її розширити.

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Державний борг. [Електронний ресурс]/ Назва з титульного екрану — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnij-borg

Офіційний сайт Національного банку України. Зовнішній борг України. [Електронний ресурс]/ Назва з титульного екрану — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71174

Офіційний сайт 24 каналу. Українські борги визнали одними з найризикованішими. [Електронний ресурс]/ Назва з титульного екрану — Режим доступу:http://24tv.ua/ukrayinski_borgi_viznali_odnimi_z_nayrizikovanishih_infografika_n602504

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність.[Електронний ресурс]/ Назва з титульного екрану — Режим доступу: http://ukrstat.org/uk.

Брюховецька М. О. Державний борг України та шляхи його зменшення / М.О. Брюховецька // Практик-продаж. – Харків: Харківський торговельно-економічний інститут. – 2014. – № 5. – С.7 – 10.

Зовнішній борг України на кінець кварталу І 2015 року. [Електронний ресурс]/ Назва з титульного екрану — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

Пріндин Х. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс]/ Назва з титульного екрану — Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/upravlinnya-derzhavnym-borhom-zarubizhnyj-dosvid-ta-ukrajinski-realiji/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.