Зміни в підходах до управління підприємством з метою адаптації до умов вищих технологічних укладів

Вікторія Вікторівна Дергачова, Каріна Володимирівна Мусіна

Анотація


У статті проаналізовано підходи до управління підприємством в умовах їх адаптації  до вимог новітніх  технологічних та інноваційних умов конкурентного середовища та переходу вітчизняної економіки до нових технологічних укладів. Для розгляду представлені глобальні тенденції, які підтверджують зміну орієнтирів в управлінні  розвитком підприємства та витоки тенденції до перетворення науки в основний фактор глобальної конкурентоспроможності. Визначено головний фактор, який забезпечує перехід підприємства на вищий етап розвитку й зростання, - а саме, переорієнтація менеджменту з інерційно функціонуючого явища до менеджменту з можливістю швидкого реагування на зміни. Як приклад розглянуто досвід структур управління відомих брендів, які організували ефективну діяльність своїх виробничих структур на основі креативних підходів до управління. Приведені у статті адаптивні структури є ефективним і продуктивним інструментом розвитку бізнесу при часто мінливих умовах за рахунок керування не тільки  організаційно-фінансовими процесами, а й розробкою та впровадженням інновацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020– Ф79 2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з гео- інформатики та сталого розвитку. — Київ: НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

Татьяна Елистратова. У нас две партии: юнкерство и грюндерство [Електронний ресурс] / Татьяна Елистратова // «Эксперт Сибирь» №4-6 (469). – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://expert.ru/siberia/2016/06/eto-holodnaya-grazhdanskaya-vojna/.

Cornell University. The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Development [Електронний ресурс] / Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (WIPO) // Geneva, Switzerland, by the World Intellectual Property Organization. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf.

DONNA BARNE. Year in Review: 2015 in 12 charts [Електронний ресурс] / DONNA BARNE, TARIQ KHOKHAR. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://blogs.worldbank.org/voices/year-review-2015-12-charts.

Бабич Т. О. ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ [Електронний ресурс] / Т. О. Бабич. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ apmv/article/view/2702.

С. В. Хайниш «Менеджмент и бизнес в слабоструктурированном мире: Актуальные сечения, парадоксы, решения» (Из опыта управленческого консультирования). — М.: УРСС, 2014, 704 с.

CALS-технології [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://studme.com.ua/1581102610906/menedzhment/cals_-tehnologii.htm.

ПЕРСОНАЛ/ АДАПТИВНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ: [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://nppgeoprofi.ru/adaptivnaya-struktura-predpriyatiya.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.