Причини і шляхи мінімізації бюджетного дефіциту в Україні

Ігор Іванович Румик, Анна Грубар

Анотація


У статті розглянуто явище дефіциту бюджету загалом та вплив  який він здійснює на економіку країни, а також основні причини, в результаті яких виникає бюджетний дефіцит. У рамках дослідження було проведено ретроспективний аналіз дефіциту бюджету України за період 2008-2015 рр. Проаналізовано тенденцію щодо щорічного збільшення бюджетного дефіциту України за вказаний період. Розглянуто критерії оцінювання та подолання бюджетного дефіциту країн Євросоюзу. Виділено причини бюджетного дефіциту України та запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми. У статті досліджено світовий досвід вирішення проблеми дефіциту бюджету. Розглянуто базові принципи програми подолання бюджетного дефіциту в Україні, яка була розроблена В.М. Федосовим на основі аналізу результатів економічної політики урядів західноєвропейських держав. Визначено основні методи фінансування дефіциту державного бюджету та вказано їх недоліки. Особливу увагу приділено емісійному та позиковому методам фінансування дефіциту бюджету.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артус М.М. Бюджетна система України Навчальний посібник / М.М. Артус, Н.М. Хижа К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.- 220 c.

Базілінська О.Я. Макроекономіка. Навч. пос. /2-ге видання, випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.

Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Мочерний, С. В. Основи економічних знань [Текст]: підручник / С. В. Мочерний. ­ 2­ге, уточнене. ­ К. : Академія, 2001. ­ 310 с.

Оспіщев В.І. Курс для фінансистів: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / В.І. Оспіщев — К., 2008. — 567 с.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896

Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні / К. В. Самсонова / Кіровоградський національний технічний університет. – УДК 336.14.025.3. – 2011.

Федоcов В.М. Бюджетний дефіцит у контексті західної фінансової теорії і практики / В.М. Федосов, Л. Гладченко // Финансовые риски. – 2006. - № 3. – С. 19-32.

Федосов В.М. Бюджетна система: підручник / Федосов В.М., Юрій С.І. – К.: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економ. думка. 2012. - 871с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.