Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості

Ганна Анатоліївна Мохонько, Ігор Андрійович Муштай

Анотація


В статті досліджено оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості. Визначена сутність та значення поняття «ефективність інноваційної діяльності». Розглянуті проблеми інноваційної діяльності молочної промисловості. Запропоновано авторське визначення «ефективність інноваційної діяльності підприємства молочної промисловості». Визначено показники оцінювання ефективності інноваційної діяльності, які враховують особливості інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості та зведено їх до єдиного узагальнюючого показника. Виявлено, що оцінювання ефективності інноваційної діяльності визначає, як саме здійснюється інноваційна діяльність та є підґрунтям для аналізу та планування розвитку підприємства. Запропонована методика оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств, яка передбачає проведення оцінки різних рівнів: внутрішній (персонал та науково-інноваційна діяльність) та зовнішній (інвестор, споживачі та держава).

Повний текст:

PDF

Посилання


Шершенюк О. М. Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом» / О. М. Шершенюк. — Харків, 2006. — 20 с.

Behrens W. & Hawranek P. M. Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Study / W. Behrens, P. M. Hawranek. – Vienna, UNIDO, 1991.

Дорофиенко В. В. Рынок инноваций / В. В. Дорофиенко, С. В. Калинович, Я. И. Жеребьев –Макеевка : ДонНАСА, 2006. – 360 с.

Політанська О. Л. Економічне оцінювання інноваційної продукції машинобудування у випадку ануїтетів / О. Л. Політанська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 611. – С. 48-53.

Горобець О. А. Методи оцінки ефективності запровадження інновацій на підприємстві / О. А. Горобець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. – T. 1. – С. 124-127.

Зайчикова В. В. Принципи забезпечення ефективності та прозорості в органах місцевого самоврядування / В. В. Зайчикова // Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 4 (45). – С. 10-22.

Войтко С .В. Критерії оцінки інноваційного рівня промислового підприємства / С.В. Войтко, О.А. Козлова // Вісник Донецького інституту економіки та господарського права. – 2008. – №1-2. – С. 130-139.

Маслак О.О. Оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств та визначення їх економічної ефективності / О.О. Маслак, В. Й. Жежуха // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5– С. 266-270.

Капітан І. В. Принципи і методи аналізу в управлінні інноваційною діяльністю при виведені нових товарів на ринок / І. В. Капітан // Економіка та управління підприємствами. – 2007. – №7(73). – С. 54-62.

Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств // М.В. Чорна, С.В. Глухова: Монографія - Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012. – 212 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.