Проблеми стратегічного управління малих підприємств в сучасних умовах

Таїсія Василівна Лазоренко, Богдан Миколайович Андрійчук

Анотація


У статті проведено аналіз головних проблем стратегічного управління малих підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Визначені основні чинники, які впливають на вибір стратегії розвитку підприємства. Доведено, що в умовах нестабільності зовнішнього середовища є необхідність впровадження стратегічного управління та подолання проблем які з цим пов'язані. Проаналізовані передумови, які дозволяють прийти до висновку що підприємству необхідно впроваджувати стратегічне управління для подальшого розвитку. Проведено дослідження витрат на розробку та впровадження стратегічного управління на прикладі різних країн в тому числі і України. Визначено, що ступінь впровадження стратегічного управління в Україні, порівняно із світовими тенденціями, є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України. Доведено, що  виведення національної економіки на якісно новий ефективний рівень і забезпечення високої конкурентоспроможності на світовому ринку, неможливо без впровадження стратегічного управління. Запропоновані рекомендації щодо визначення шляхів покращення стратегічного управління в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф Игорь. Стратегическое управление [Текст] - Implanting strategic management: [сокр. пер. с англ.] / И. Ансофф. М.: Экономика, 1989. – 519 с.

Василенко В.О. Стратегічне управління: [навч. посібник] / Василенко В.О., Ткаченко Т.І. - К.: ЦУЛ, 2003. - 396с.

Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: ЕксОб, 2011.

Портер М. М. Конкуренция – On competition [Текст] Пер. с англ.: монография / М. Портер. – Санкт-Петербург; К.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 608 с.

Електронний ресурс: режим доступу [http://www.worldbank.org]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.