Міжнародний досвід надання державних гарантій підприємствам: сучасні детермінанти та вплив на фінансову безпеку держави

Ольга Михайлівна Карапетян

Анотація


У статті досліджуються особливості міжнародної практики надання державних гарантій підприємствам.Розглянуто механізм надання державних гарантій для фінансової підтримки діючих підприємств, які зазнали фінансових труднощів, як інструмент селективної підтримки окремих підприємств, державні гарантії як інструмент фінансової підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, державні гарантії як інструмент фінансового забезпечення великих стратегічно важливих проектів. Виокремлено основні принципи надання державних гарантій підприємствам та вказано на основні недоліки їх нормативно-правового забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія/ [А.І.Даниленко, В.В.Зимовець, O.М.Кошик та ін]; за ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка.; НАН України ; К. – Ін-т екон. та прогнозув., 2011. – С.44-45.

Kiyotaki N. and MooreJ. Credit cycles // Journal of Political Economy. – 1997. Vol 105.– № 2. – pp. 21-48.

Faccio M., Masulis R, McConnell J. Political Connections and Corporate Bailouts // JournalofFinance, Vol. 61, No. 6, 2006. –P. 2597-2635. – [Електроннийресурс].- доступнийз: https://www.aeaweb.org/assa/2006/0107_1430_1103.pdf

Боргова стійкість державних фінансів України: [колективна монографія] / Під наук. ред. С.А. Єрохіна, Т.П. Богдан. – К.: Національна академія управління, 2014. – 724 с. – С. 285-295.

Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка. Постанова КМУ від 13 вересня 2010 р. №860 – [Електронний ресурс].– доступний з:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/860-2010

Карапетян О.М. Проблемні аспекти надання державних гарантій та погашення гарантованого боргу суб’єктами господарювання в Україні / О.М. Карапетян // «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» / матеріали IIIВсеукраїнської науково-практичної конференції. 19 лютого 2015 р. – Кременчук, 2015. – С.43-46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.