Інноваційні технології з використанням бізнес-процесів у кадровому менеджменті

Ірина Анатоліївна Шеховцова, Ангеліна Олександрівна Лаврова

Анотація


Пошук і відбір потенційних кадрів грає також важливу роль, як в майбутньому підприємства, так і для його функціонування в цілому.

У даній статті розглядаються основні поняття в сфері кадрового менеджменту з урахуванням бізнес-процесів на виробництві, сучасний стан і основні шляхи розвитку інновацій в управлінні персоналом.

Ефективність роботи компаній здатний підвищити якісний кваліфікований відбір кадрів. Інноваційна політика в цій сфері створить сприятливі умови для праці, а також забезпечить підлеглим можливість кар'єрного росту, що в свою чергу надасть їм відчуття впевненості в завтрашньому дні. У даній роботі оцінюється важливість кадрового менеджменту та розглядаються суміжні поняття даного «феномена» в сфері управління.

Також, в статті проводиться аналіз основних класифікацій інноваційних кадрових технологій і їх сутність, обґрунтовано необхідність впровадження інновацій в сфері HR для збільшення ефективності сучасних бізнес-процесів. На основі проведених досліджень наведені рекомендації по впровадженню інноваційних кадрових інновацій в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Инновационные методы управления персоналом на предприятии https://megaplan.ru/blog/news/2053/

Д. В. Гаврилов, Э. В. Бардасова «Инновационные технологии в кадровом менеджменте». Електронний ресурс // [Режим доступу]: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-v-kadrovom-menedzhmente

Гiрняк К.М. Iнновацiйнi технологiї в управлiннi кадровим потенцiалом підприємства. Миколаївський нацiональний унiверситет iменi В.О. Сухомлинського Електронний ресурс, - [Режим доступу]: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/28.pdf

Родионова Елена Викторовна. «Инновационный подход к управлению персоналом». Електронний ресурс, - [Режим доступу]: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-podhod-k-upravleniyu-personalom

Лымарева О.А., Горенко А.А. Инновационный подход в кадровом менеджменте // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 10 Електронний ресурс, - [Режим доступу]: http://ekonomika.snauka.ru/2013/10/3132

Методы управления персоналом: Новые акценты источник: "Агентство по инновациям и развитию". Електронний ресурс, - [Режим доступу]: http://www.innoros.ru/innovaciivkadrah/metody-upravleniya-personalom-novye-aktsenty


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.