Вплив інвестиційної привабливості на ефективність діяльності вітчизняних промислових підприємств

Марина Олегівна Кравченко, Маргарита Сергіївна Вєтрова

Анотація


У даній статті проаналізовано залежність між показниками індексу промислової продукції (розрахованими відповідно до міжнародних стандартів за формулою Ласпейреса), обсягами надходження прямих іноземних інвестицій та інвестиційною привабливістю вітчизняних промислових підприємств. Виокремлено регіони України, що мають найвищі та найнижчі показники за індексом промислової продукції. Окреслено основні та найбільші проблеми, що мають негативний вплив на рівень інвестиційної привабливості вітчизняного сектора промисловості, й перешкоджають активному залученню прямих іноземних інвестицій. Запропоновано шляхи залучення прямих іноземних інвестицій для промислових підприємств України. Узагальнено заходи, впровадження яких дозволить підвищити рівень інвестиційної привабливості вітчизняного промислового комплексу та поліпшити інвестиційний клімат країни в цілому. Зазначено основні заходи для підвищення інвестиційної привабливості на рівні підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Корнієнко А.А. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору [Електронний ресурс] / А.А. Корнієнко, О.І. Малик // Ефективна економіка. — 2013. — №5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043.

Індекс інвестиційної привабливості – 2015[Електронний ресурс] // Европейська Бізнес Асоціація — Режим доступу: http://www.eba.com.ua/static/indices/iai/EBA_Investment_Attractiveness_Index_4th_quarter_2015_UA.pdf.

Україна у цифрах – 2015: Статистичний збірник [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України.— Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Маленко Е. Инвестиционная привлекательность и ее повышение[Электронный ресурс] / Е. Маленко, В. Хазанова // Корпоративний менеджмент. — Режим доступа: http://www.cfin.ru/investor/invrel/investment_attraction.shtml.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.