Сучасний стан та проблеми валютного ринку України

Володимир Зигмонтович Кузьмінський, Софія Євгенівна Ковальчук

Анотація


В даній статті розглянуто сучасний стан та проблеми валютного ринку України. Розглянуто сутність валютного ринку та основи його функціонування.Виділено структурні та кон’юнктурні чинники, що впливають на функціонування валютного ринку та динаміку валютного курсу. Представлено структуру валютного ринку.Вказано основних суб’єктів валютного ринку та  визначено характерні ознаки їх впливу на валютний ринок.Поданокласифікацію основних операцій, які реалізуються на валютному ринку. У рамках даного дослідження було проаналізовано динаміку валютного курсуза 2013-2016 рр., вказано причини змін валютного курсу гривні за вказаний період. У статті досліджено динаміку золотовалютних резервів України за 2010- 2015 рр. та розкрито механізм її впливу на економіку держави. Розглянуто основні тенденції розвитку національного валютного ринку України. Розкрито головні проблеми валютного ринку України, подано та проаналізованорекомендаціїта прогнози Міжнародного Валютного Фондущодойого розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Валютні ринки та валютніоперації//Міжнародніфінанси. Навчальний посібник / Д’яконова І.І., Макаренко М.І., Журавка Ф.О. та ін. — Київ: «Центр учбової літератури», 2012. — 548 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1455011244223/finansi/valyutni_rinki_valyutni_operatsiyi

Капаєва Л. М. Фінансове право: навч. посіб. / Л. М. Капаєва, М. С. Лях – К.: Центр навчальноїлітератури, 2004

Коваленко Д.І.Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика:навчальний посібник/ Коваленко Д.І., Венгер В.В.– К.: ЦУЛ, 2013.- 578с.

Румянцев А.П. Міжнародні фінансові відносини. /А.П. Румянцев, В.Я. Голюк, О.Г. Тонких; Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 348 с.

Архів готівкового курсуUSD[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://charts.finance.ua/ua/currency/cash/-/0/usd

Морщенок Т. С., Садовська Ю. І. Сучасний стан національної валюти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/2015_04_25/7/7_morschenok.html

Аналіз валютного ринку України за останні роки[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mybiblioteka.su/6-156579.html

Огляд валютного ринку України[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.eba.com.ua/static/members_reviews/xDirect_ukr_16102015.pdf

Мещеряков А. А., Сопотян С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbisvamsue_2014_1_8.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.