Використання інструментів фінансового інжинірингу для підвищення конкурентоспроможності підприємства

Дар’я Віталіївна Островерха, Вікторія Вікторівна Дергачова

Анотація


У статті були досліджені можливості використання інструментів фінансового інжинірингу для підвищення конкурентоспроможності підприємстві. Зокрема, були розглянуті теоретичні аспекти конкурентоспроможності та фінансового менеджменту, а також практику застосування інструментів фінансового інжинірингу іншими державами. Було проаналізовано модель формування конкурентного потенціалу підприємства, розглянуті стадії розробки програми підвищення конкурентоспроможності та методи визначення і оцінки рівня конкурентоспроможності організації.

Обґрунтована в даній статті проблематика застосування інструментів фінансового інжинірингу дозволила окреслити можливості для розвитку даної сфери на підприємствах України та шляхи для їх впровадження. Особлива увага приділена заснованій на закордонному досвіді необхідності змін у законодавстві України з метою  полегшення використання похідних фінансових інструментів у роботі вітчизняних організацій.

Було розкрито роль фінансового інжинірингу, як такого, що є базовою складовою для розробки фінансових інструментів, які б підвищували ринкову вартість підприємства і тим самим могли б забезпечити суттєве покращення рівня конкурентоспроможності організації.

Повний текст:

PDF

Посилання


І. Г. Кадирус, Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) № 5, 2014[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3390

О.В. Коваленко, Д.М. Мисенко Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_005.pdf

І.Ф. Кошелупов Програми підвищення конкурентоспроможності організацій / І. Ф. Кошелупов // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2012. - Вип. 1. - С. 219-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_1_34

О. В. Мороз, С. С. Воловодюк, І. В. Гребеньок Оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі функціонального підходу теорії ефективної конкуренції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201374/105-114.htm

Шишова Ю. Г. Трансформація системи фінансового менеджменту на підприємстві: нові завдання та вимоги / Ю. Г. Шишова // Економічний простір. - 2012. - № 68. - С. 290-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_34.

Т.Є. Андрєєва Теоретичні засади формування системи фінансового мене- джменту підприємства / Т.Є. Андрєєва, Д.А. Терещенко // Вісник економіки транс- порту і промисловості. – 2011. – № 34. – С. 255 – 260.

В. Кравченко, Л. Фільштейн Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22). — С. 50-52. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1

А. Ф. Баторшина,Т. Ю. Лєбєдєва, Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі СВІТІ Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=882

Офіційне інтернет-представництво НБУ[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545

І.В. Котькалова-Литвин, Фінансовий інжиніринг як драйвер світової фінансової системи Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3057


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.