Принципи маркетингового управління сучасними підприємствами

Людмила Михайлівна Шульгіна, Малгожата Смолярек

Анотація


Проаналізована сутність категорії «принцип» та систематизовані принципи маркетингового управління за групами ціннісно-орієнтованих, концептуально-регулюючих, тактичного аналізу та проектування. Сформульований комплекс принципів маркетингового управління підприємствами в сучасних умовах, до якого увійшли такі принципи: соціально-етичного управління, перманентного зростання маркетингової спрямованості діяльності управлінців і персоналу, гнучкого управління, постійного дослідження факторів діяльності, роботи на основі стратегічних планів, взаємоузгодження різнорівневих цілей, збалансування об’єктивної та суб’єктивної якості товарів / послуг і випереджального розвитку інформатизації діяльності підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеєнко Л. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) / Л. Алексеєнко, В. Олексієнко, А. Юркевич. – К.: Максимум; Тернопіль: Економічна думка. –2000. – 592 с.

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учеб. для вузов / Г. Ассэль. – М. : Т. ХІІ. – 2001. – 804 с.

Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: учеб. пособие / Д. Джоббер; пер. с англ. – М.: Вильямс. – 2000 – 688 с.

Заяць Т. Управління маркетингом на підприємстві : монографія / Т. Заяць, І. Тарполов, О. Пилипенко. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд. – 2006. – 253 с.

Конопліцький В. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний словник. / В. Конопліцький, Г. Філіна. – К.: КНТ. – 2007. – 580 с.

Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. Касліоне; пер. з англ. за ред. Т. Співаковської, С. Співаковського. – К.: Хімджест, ПЛАСКЕ. – 2009. – 208 с.

Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал; пер. с англ. под ред. Ю. Каптуревского. – СПб.: Питер. – 2001. – 688 с.

Політекономія. Термінологічний словник. Економічна теорія. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://pidruchniki.com/19311113/ politekonomiya/terminologichniy_slovnik_ekonomichna_teoriya – Назва з екрану.

Ткачук В. Маркетинг у банку / В. Ткачук – Тернопіль: Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.

Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

Шульгіна Л., Ткешелашвілі М. Маркетингове управління туристичними підприємствами [Текст] : монографія / Л. Шульгіна, М. Ткешелашвілі; Нац. техн. ун-т України «КПІ». – Київ-Тернопіль: Астон, 2011. – 296 с.

Філософський словник. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/filosofija/filosofskij_slovnik_slovnik/66-1-0-9370 – Назва з екрану.

Beale Jeffery [Електронний ресурс]: Marketing principles.–2006. – Режим доступу: http://www.jazardezign.com/articles/marketing_principles.html. – Назва з екрану.

Cohn Tim [Електронний ресурс]: Four principles of marketing. 2004. – Режим доступу: http://www.marketingprinciples.com/principles-of-marketing/. – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.