Нові підходи до формування динамічної стратегії інноваційних систем як бізнес-структур

Олександр Федорович Морозов

Анотація


В статті висвітлені результати аналітико-експериментальних досліджень проблеми ціннісно-часової та структурно-просторової динаміки економіко-інформаційних і виробничих структур інноваційних систем, їх характеристик і закономірностей в економічних системах п’яти рівнів. Розкрито поняття інноваційних систем та визначення параметрів нематеріальної потужності економічних систем.

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В. Д., Базилевич К. С, Баластрик Л. О. Макроекономіка. -К.: Знання, 2008.

Геєць В.М. Інноваційний шлях розвитку та економічне зростання // Інноваційна Україна: Науковий збірник. - 2005. - Вип. 7. - К: НТУ „КПІ”. - С. 38-42.

Контуры инновационного развития мировой экономики: Прогноз на 2000-2015 гг. / Под ред. Дынкина А.А.. - М.: Наука, 2000. - 143 с.

Круш П. В., Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти / П. В. Круш, І. А. Максименко; за заг. ред. П. В. Круша. - К.: НТУУ "КПГ, 2008.

Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. Сучасні економічні теорії / За ред. А. А. Чухно. - К.: Знання, 2007.

Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України; В 3 т. / За ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. - К.: Фенікс, 2007.

Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційний трансформацій / Відп. ред. Ю. В. Кіндзерський. - К.: Ін-т економіки та прогнозування HAH України, 2007.

Морозов О.Ф. Методологія виміру нематеріальних активів інноваційних систем п’яти рівнів./О.Ф.Морозов, Економіст, 2014, №9, С. 35-38.

Морозов О.Ф. Основи теорії потужності економічних систем. / О.Ф.Морозов, Економіст, 2014, №12, С. 4-8.

Морозов О.Ф. Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем п’яти рівнів./ О.Ф.Морозов, Т.О.Морозов. Економіст, 2014, №12, С. 10-14.

Морозов А.Ф. Основы стратегии внедрения сбалансированных самоорганизующихся инновационных систем. Материалы международных научных чтений «Белые ночи – 2012» Проблемы безопасности ХХІ века и пути их решения. 5 – 8 июня 2012 года. – К.: УНО МАНЕБ, 2012. – с. 320 – 335.

Морозов А.Ф. Цiна думки – iнтелектуальний капiтал: Монографiя.- Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005.- 352с.

Морозов А.Ф. Объективность «редукции» человеческого сознания в материальные экономические ценности./ А.Ф.Морозов, Економіст, 2016, №1, С. 2-7.

Морозов А.Ф. Мова йде про те, як економічну систему зробити потужною А.Ф.Морозов, Економіст, 2015, №1, С. 2-6.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.