Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

Ірина Петрівна Малик, Ганна Андріївна Федірко

Анотація


У статті розглянуто сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, її роль в сучасних умовах глобалізації, виокремлено етапи зовнішньоекономічної діяльності.

Проаналізовано сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, виділено найважливіших торгівельних партнерів, переваги української держави у зовнішньоекономічних стосунках з Європою.

Проаналізовано статистичні показники експорту та імпорту товарів, досліджено регіональну та товарну структуру експорту та імпорту.

Досліджено актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Запропоновано  розглядати зовнішньоекономічну діяльність підприємства у  вигляді складної системи, яку слід аналізувати, враховуючи форми зовнішньоекономічних зв'язків.

Також в статті пропонуються шляхи вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що в першу чергу стосуються удосконалення нормативної бази, організаційного та іншого забезпечення зовнішньоекономічної діяльності  українських підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: у 2 ч. – Ч. 2 / за ред. В. М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Борисова Л.П. Позиционирование Украины на рынке товаров и услуг в восточном партнерстве / Л. П. Борисова // Бізнес-інформ. – 2012. – № 3. – С. 78–82.

Маталка С.М. Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємств: монографія / С. М. Маталка. – Луганськ : Ноулідж. – 2011. – с. 210.

Сайкевич М.І. Асоціації експортерів / М. І. Сайкевич, О. Д. Сайкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 171–178.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.