Сучасний стан та перспективи розвитку краудфандингу в Україні

Вікторія Анатоліївна Красномовець, Алла Іванівна Рой

Анотація


У статті висвітлено теоретичні підходи до сутності поняття краудфандингу як інноваційного способу фінансування. Визначено основні форми фінансування за схемою краудфандингу. Визначено суб'єкти краудфандингу. Проаналізовано його види, залежно від різних типів проектів та технологій збору фінансових коштів. Визначено відмінності краудфандингу від краудінвестингу. Висвітлено шлях розвитку краудфандингу у світі. На підставі узагальнень літературних джерел та чинної практики, визначено основні переваги та недоліки такого виду фінансування. З’ясовано його роль у розвитку малого та середнього бізнесу. Досліджено провідні краудфандингові світові ресурсні платформи. Проаналізовано впровадження краудфандингових платформ в Україні. Досліджено ринок краудфандингу в державі. Визначено основні складові успіху краудфандинг-кампанії. Виявлено вплив на соціальні і культурні процеси в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Краудінвестинг або краудфандинг: чи є перспективи розвитку в Україні? [Електронний ресурс] // Журнал «Народный Депутат». – 2013 — № 95. – Режим доступу: http://nardepjournal.com/article/2013/95/KRAUDINVESTING-ABO-KRAUDFANDING-ChI-E-PERSPEKTIVI-ROZVITKU-V-UKRAINI

Краудфандинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Диба О. Краудфандинг: теорія та можливості використання в Україні / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа. – 2015. - №1-2. – С. 53-62.

Краудфандинг – що це? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aleksandr.kz/samoobuchenie/kraudfanding-chto-eto.html#.VkT_LbfhDIU

Васильчук І. Краудфандинг і краудінвестинг як фінансові інвестиції / І. Васильчук // Ринок цінних паперів України. – 2013. - №11-12. – С. 59-67.

Все «за» и «против» краудфандинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://revolverlab.com/vse-za-i-protiv-kraudfandinga

Краудфандинг. Історія законодавчого підкріплення у США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2014/12/89.pdf

Краудфандингова платформа Kikstarter (Кікстартер) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://crowdsourcing.ru/sites/16

Спільнокошт – краудфандинг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biggggidea.com/projects/?project_category=52

Добірка крауд-платформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://polemix.com.ua/ua/article/dobrka_kraud-platform-4175102

В Україні з'явився онлайн проект взаємного фінансування «Сім зірок» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ain.ua/2013/11/12/501441

IZO LAB: майстерня цифрового виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biggggidea.com/project/974

Коллин Окли. Главные принципы эффективного краудфандинга. Как правильно собирать деньги [Електронний ресурс] / Коллин Окли // Режим доступу: http://forbes.ua/business/1358237-glavnye-principy-effektivnogo-kraudfandinga

Васильчук І. П. Краудфандінг як феномен постіндустріальної економіки / І. П. Васильчук // Ефективна економіка [Електронний ресурс] – 2013. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.