Сучасні інструменти реалізації стратегій менеджменту знань

Наталія Іванівна Ситник

Анотація


Стаття присвячена аналізу сучасних інструментів реалізації стратегій менеджменту знань (далі – МЗ). В науковій літературі  МЗ розглядається як управлінська стратегія організації, хоча, з іншого боку, розвиток МЗ потребує обґрунтованого вибору стратегії МЗ в межах існуючих альтернатив. Згідно з загальновизнаною  класифікацією стратегій МЗ розрізняють стратегію кодифікації та стратегію персоналізації. Показано, що вибір стратегії МЗ необхідно проводити з урахуванням комплексу факторів: бізнес-стратегії організації, особливостей внутрішнього і зовнішнього середовища, стану інформаційно-знаннєвого та людського ресурсів, наявної інфраструктури МЗ. Встановлено, що інструменти реалізації стратегій кодифікації та персоналізації відрізняються, однак не суперечать одні одним. При розробленні власної стратегії МЗ кожна організація має винайти оптимальний баланс між інструментами стратегій кодифікації та персоналізації, спираючись на власне бачення, бізнес-цілі, можливості, переваги й обмеження різних інструментів МЗ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ferguson J.E. Management of knowledge for development: meta-review and scoping study / J.E. Ferguson, K. Mchombu, S. Cummings // IKM Working Paper. – 2008. – No. 1. – 45pp.

Стеченко Д. Стратегічне управління знаннями в інноваційній діяльності корпоративних утворень / Д. Стеченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28). – С. 60-69.

Hansen M.T. What’s your strategy for managing knowledge?/ M.T. Hansen, N.Nohria, T. Tierney // Harvard Business Publishing. – 1999. – Mar. 01. – P.106-116.

Schulz M., Jobe L. A. Codification and tacitness as knowledge management strategies: An empirical exploration / M. Schulz, L. A. Jobe // Journal of High Technology Management Research. – 2001. – Vol 12 (1). – P. 139-165.

Choi B. Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach / B. Choi, S. K. Poon, J. G. Davis // Omega. – 2008. – 36(2). – P. 235-251

Swan J. Limits of IT-driven knowledge management for interactive innovation processes: Towards a community-based approach / J. Swan, S. Newell, M. Robertson // Hawaii international conference on system sciences. Los Alamitos CA, Maui HI: IEEE Computer Society Press. – 2000. – 18(1). – P. 5-21.

Ju T. L. A contingency model for knowledge management capability and innovation / T. L. Ju, C. Y. Li, T. S. Lee // Industrial Management & Data Systems. – 2006. – Vol. 106 (5/6). – P. 855-877.

Агафонова В.В., Погорелова Е.В. Стратегия управления знаниями на предприятии [Электронный ресурс] / В.В. Агафонова, Е.В. Погорелова // Российское предпринимательство. – 2006. – № 4 (76). – c. 67-69. –Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/.

AL-Hakim L. A. Y. Who are the crew members on implementation of knowledge management strategies to enhance innovation and improve organizational performance [Електронний ресурс] / AL-Hakim L. A. Y., Hassan Sh. // Journal of Resources Development and Management. – 2014. – Vol.3. – Режим доступу: http://www.iiste.org/ Journals/index.php/JRDM/article/view/10094.

Bierly P. E., Daly P. S. Alternative knowledge strategies, competitive environment and organizational performance in small manufacturing firms / P. E. Bierly, P. S. Daly // Entrepreneurship Theory and Practice. – 2007. – Vol. 31(4). – P. 493-516.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.