Забезпечення регіонального розвитку як дієвий чинник економічної стабільності в Україні

Світлана Олександрівна Пермінова

Анотація


В статті порушуються актуальні питання реформування державного управління в напрямі регіонального розвитку, що спричинено процесами інтеграції в міжнародну економіку. Вивчено особливості розвитку регіонів в контексті розробки стратегії соціального-економічного зростання держави на основі формування ефективної та гнучкої структури публічного управління за рахунок розширення повноважень місцевих органів влади та місцевого самоврядування, прозорості розподілу та витрачання фінансів, створення сприятливо середовища для розвитку малого і середнього бізнесу, розробки довгострокових регіональних програм та створення умов для залучення інвестицій під їх реалізацію. Проаналізовано необхідність раціонального використання місцевих ресурсів з акцентом на економічний потенціал регіонів, якість та вартість робочої сили, що може бути привабливим не тільки для вітчизняного бізнесу, а й для іноземного інвестора, та в перспективі покращить показники територіального економічного розвитку. Обґрунтовано напрями удосконалення механізму реалізації регіональної політики на основі поєднання використання адміністративних та економічних методів управління, поєднання державних та територіальних інтересів при виробленні управлінських рішень, регулювання та дерегулювання управлінських процесів, що дозволить країні рухатись до сталого економічного розвитку в рамках євроінтеграційного курсу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Напрями вдосконалення механізмів регулювання регіонального розвитку [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Varnaly1/003.htm]

Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Місцеве_самоврядування [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Стеценко Т.О. Управління регіональною економікою / Т.О. Стеценко, О.П.Тищенко [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://freebooks.site/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/rol-mistsevogo-samovryaduvannya-upravlinnya.html

ЗУ «Про засади державної регіональної політики» (№156-VIII), Верховна Рада України; Закон від 05.02.2015 № 156-VIII [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Проект «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». – Київ: [2014. – 416, [32] с.].

Напрями вдосконалення механізмів регулювання регіонального розвитку [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Varnaly1/003.htm]

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.