Проблема модернізації виробничої діяльності на вітчизняних підприємствах

Валерія Олександрівна Бриксіна, Людмила Михайлівна Шульгіна

Анотація


Робота присвячена дослідженню проблем модернізації виробничої діяльності на підприємствах. Доведено, що ефективна модернізація виробничої діяльності підприємства повинна стати необхідною передумовою його інноваційного розвитку. Обґрунтовано, що визначення сутності модернізації виробничої діяльності підприємства має важливе значення як на рівні кожної окремої організаційно-виробничої системи, так і у системі державного соціально-економічного розвитку та нарощення конкурентоспроможності. Проаналізовано сутність поняття «модернізація»,  висвітлено основні проблеми модернізації виробничої діяльності вітчизняних підприємств та запропоновано шляхи їх вирішення. Акцентовано на необхідності підготовки вітчизняних підприємств до інноваційного прориву.  У ході цієї підготовки слід передбачити таке: забезпечити зростання ресурсного потенціалу, змінити методи управління та організацію виробничого процесу; створити умови для проведення модернізації виробничої діяльності, технічного переоснащення, перепрофілювання діючих та відкриття нових підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Валінкевич Н. В. Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту ту. – 2015. – №1(45). – С. 128–134.

Ивлева И. В. Инновации и реализация: сущностные различия: материалы Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки, образования и производства – стратегия развития инновационной экономики» Екатеринбург, 25-26 января 2011 г. – 2 с.

Гуриев С.М. Модернизация или инновации: что важнее для экономики страны? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/60051-modernizatsiya-iliinnovatsii-chto-vazhnee-dlya-ekonomiki-rossii

Андрійчук В.Г. Економіка підприємств: Підручник / В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: kney.org.ua/upload/economy.pdf

Бужимська К.О. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. – 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: osvita.org.ua/upload/Modernizationeconomy.pdf

Салун М.М. Фактори модернізації ресурсного потенціалу промислового підприємства / М. М. Салун // Інноваційна економіка, Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №4(30). – С. 49 – 51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.