Антиципативний підхід при реінжиніринговому управлінні підприємством

Володимир Вадимович Давиденко

Анотація


В статті проведено порівняльний аналіз дефініції прогнозування та передбачення при управлінні підприємством. Досліджено суть поняття «антиципація» в економічному контексті. Визначаються процеси структури наукового передбачення. Розглядається процес передбачення в умовах реінжинірингу на підприємстві, при яких особливого значення набуває можливість запобігання зайвим витратам. Розкрита суть антиципативного управління на основі передбачення виникнення кризових явищ. Запропоновані типи підприємств при запровадженні антиципативного підходу при реінжиніринговому управлінні. Надані рекомендації із запровадженні процесу антиципативного підходу при реінжиніринговому управлінні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабовецкий Б.Є. Теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Б.Є. Грабовецкий // Основи економічного прогнозування. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/9816.

І.П. Меркулов. Науковий прогрес: когнітивний і соціокультурний аспекти. - М.: ИФ РАН, 1993. — 197 с.

Лозова О.В. Теоретико-методичні засади прогнозування соціального розвитку / О.В. Лозова // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №4 (23). – С. 29-33.

Макроекономічне прогнозування та його принципи. Національна економіка: навч. посіб. / [В.І. Мельникова, О.П. Мельникова, Т.В. Сідлярук та ін.]. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организации и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с.

Теремко, С. Соціологія [Текст] / С. Теремко. – К.: Лібра, 2001. – 358 с.

Ткаченко А.М., Казачков І.О. Наукове передбачення та невизначеність майбутнього у стратегічному плануванні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/eprom/2009_47/st_47_03.pdf

Уткин Э.А. Бизнес-реинжиниринг. Обновление бизнеса. – М.: Тандем, 1998. – 219 с.

Філософія: підручник / О.П. Сидоренко та ін.; за ред. проф. О.П. Сидоренка. - К.: Знання, 2010. - 415 с.

Hammer, M. (2000). Reengineering: Do not automate – destroy! Office, 7–8: 10–14.

Hammer, M., Champy, J. (1993). Reengeneering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. London: Nicholas Brealey Publishing.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.