Особливості сучасного етапу розвитку лізингу в Україні

Вікторія Ярославівна Голюк, Тетяна Петрівна Панасюк

Анотація


В статті розглянуто основні показники розвитку сфери лізингових послуг в Україні в динаміці за декілька років. Виділені галузі економіки, які є лідерами щодо використання лізингу для оновлення технічного устаткування. Систематизовано статистичні дані щодо кількості та вартості укладених лізингових договорів на ринку. Проаналізовано розподіл вартості договорів фінансового лізингу в Україні за терміном їх дії та детерміновано ймовірні причини спадних тенденцій цього розподілу. Вказані закони, які регулюють правовий аспект діяльності вітчизняного ринку лізингу.Визначені основні проблеми соціально-правового регулювання фінансових операцій даного виду та окреслено деякі напрямки вирішення цих проблем. Наведені приклади найуспішніших українських лізингових компаній та спосіб їх взаємодії у формі асоціативного об’єднання, не пов’язаного з отриманням комерційної вигоди чи розподілом ринку. Висвітлено взаємодію національних лізингових фірм з європейськими об’єднаннями та можливий варіант їх майбутньої співпраці та обміну досвідом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баєва О. І. Поняття та функції лізингу / О.І. Баєва // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії: збірник тез та доповідей. – 2012. – С. 46.

Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // www.rada.gov.ua

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР // www.rada.gov.ua

Лісовська Н. В. Діюча законодавча база державного регулювання лізингової діяльності [Електронний ресурс] / Н. В. Лісовська // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Nvamu_ekon_2010_8_28. Pdf.

Любива В. Б. Ринок лізингових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. Б. Любива // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2148.

Рейтинг компаній [Електронний ресурс] // Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців» – Режим доступу до ресурсу: http://www.leasing.org.ua/ ua/rating/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.