№ 2 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Управління бізнес-структурами

ANALYSIS OF 5S METHOD AND ITS APPLICATION IN MANUFACTURING PDF
Ірина Анатоліївна Шеховцова, О.В. Бузинник 1-10
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Євгеніївна Довгань, Валентина Сергіївна Норенко 11-19
ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тарас Аркадійович Коцко, О.С. Шилюк 20-28
ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Марина Олегівна Кравченко, Валерія Сергіївна Слинько 29-37
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Петрівна Малик, Тетяна Миколаївна Вецко 38-51
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Петрівна Малик, Юлія Анатоліївна Каракаш 52-64
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Іванівна Ситник, Олена Олександрівна Бринь 65-78
ФУНКЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ PDF
Ігор Валентинович Смолін 79-89
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ БІЗНЕС-СТІЙКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Миколайович Тупкало, Ірина Володимирівна Голь 90-101
ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Маргарита Олександрівна Чупріна, Богдан Миколайович Андрійчук 102-112
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ PDF
Маргарита Олександрівна Чупріна, Неля Миколаївна Балашук 113-122
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Володимир Вадимович Давиденко, І.А. Якимець 123-132
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТОТАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ ТОВАРІВ PDF
Людмила Михайлівна Шульгіна, Я. Клішіньський, В.М. Гуляйко 133-142

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами

ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Олександрівна Бояринова, М.О. Миронюк 143-150
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Гук, А.С. Грозовська 151-159
ПЕРЕДУМОВИ РЕІНЖИНІРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Жанна Михайлівна Жигалкевич, Олександра Юріївна Cобко 160-166
АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Марина Олегівна Кравченко, Юлія Юріївна Касяненко 167-176
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗВИТКУ СТАРТАП РУХУ В УКРАЇНІ PDF
Марина Олегівна Кравченко, Ангеліна Олександрівна Лаврова 177-186
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ PDF
Ганна Анатоліївна Мохонько, К.В. Тарасенко 187-199
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Іванівна Ситник, Анна Русланівна Каризська 200-214
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Тарас Аркадійович Коцко, А.С. Годована 215-224

Управління міжнародним бізнесом

ІНТЕРМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ, НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ PDF
Марина Володимирівна Шкробот, Збигнев Бентин 225-237
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Валерія Бондар 238-246
СУТНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НЕСТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАЖНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Вікторія Вікторівна Дергачова, О.М. Згуровський, К.В. Мусіна 247-257
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ PDF
Ірина Миколаївна Манаєнко, В.В. Прудкий 258-271
МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Світлана Олександрівна Пермінова 272-282
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Ірина Анатоліївна Шеховцова, К. А. Пімонова 283-292

Управління логістичними процесами підприємств

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК PDF
Ольга Олександрівна Кавун, Катерина Олегівна Разумейко 293-305
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Марина Олегівна Кравченко, Марія Олегівна Погоняй 306-313
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ЯК ЗАПОРУКА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Сергіївна Луценко, Ж.М. Крисак 314-323
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Миколаївна Савицька, Стелла Марчук 324-334
ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Іванівна Ситник, Єлизавета Михайлівна Кольцова 335-343
ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ НА АКТИВІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Володимирівна Гук, Олександр Миколайович Тищенко 344-352