ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Олена Миколаївна Савицька, Стелла Марчук

Анотація


У статті представлено особливості розвитку логістичного контролінгу в контексті удосконалення управління персоналом на підприємстві. Пояснюється доцільність використання складових логістичного контролінгу для удосконалення процесів управління персоналом. Доведено, що дотримання вимог процесів логістичного контролінгу надає змогу підприємству забезпечити ефективне функціонування системи управління персоналом в системі логістичної діяльності та оптимізувати як логістичні витрати, так і удосконалити кадрові процеси, що відбуваються на підприємстві. Зосереджено увагу компаній на необхідності прагнути підвищувати компетентність персоналу та рівень ефективності їх роботи, спираючись на сучасні методи управління. Обґрунтовано, що в умовах невизначеності для керівництва вітчизняних та іноземних компаній є доцільним забезпечення гнучкості підприємства, а раціональне поєднання логістичного контролінгу з системою управління персоналом є потужним інструментарієм системи управління для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Рачинська Г. В. Оцінювання рівня технологічного розвитку підприємств / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська. – Львів: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – 2011. – № 698. – С. 277 – 281.

Копець Г. Р. Логістичні проблеми розвитку персоналу / Г. Р. Копець, М. Р. Леськів. – Львів: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». – 2012. – №735. – С. 91 – 96.

Данюк В. М. Управління персоналом : підручник / В. М. Данюк, А.М. Колот, Г. С. Суков. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. – С. 3.

Данюк В. М. Нормування праці. Збірник завдань і вправ: Навч. посіб. / В. М. Данюк, Г. О. Райковська. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с.

Кадрова газета «Консультант кадровика» / Кадрова логістика для служби логістики [Електронний ресурс] / О. А. Носіков. – 2014. – №16 (76). – Режим доступу : http://kadrhelp.com.ua/kadrova-logika-dlya-sluzhbi-logistiki.

Русановська О. А. Інструменти та методи стратегічного контролінгу на підприємстві / О. А. Русановська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 27.

Пономарева Ю. В. Логістика: Навч. посіб. / Ю. В. Пономарева. – К.: ЦНЛ, 2003. – 189 с.

Маликов О. Б. Деловая логистика / О. Б. Маликов. – СПб.: Политехника, 2003. – 223 с.

References

Rachinska G. V. Otsinyuvannya rivnya tehnologIchnogo rozvitku pidpriemstv / G. V. Rachinska, L. S. Lisovska. – Lviv: Visnik Nats. un-tu «Lvivska politehnika» «Problemi ekonomiki ta upravlinnya». – 2011. – № 698. – Р. 277 - 281.

Kopets G. R. Logistichni problemi rozvitku personalu / G. R. Kopets, M. R. Leskiv. – Lviv: Visnik Nats. un-tu «Lvivska politehnika» «Logistika». – 2012. – №735. – Р. 91 – 96.

Danyuk V. M. Upravlinnya personalom : pidruchnik / V. M. Danyuk, A. M. Kolot, G. S. Sukov. – K. : KNEU; Kramatorsk : NKMZ, 2013. – Р. 3.

Danyuk V. M. Normuvannya pratsi. Zbirnik zavdan i vprav: Navch. posib. / V. M. Danyuk, G. O. Raykovska. – K. : KNEU, 2006. – 268 р.

Kadrova gazeta «Konsultant kadrovika» / Kadrova logistika dlia sluzby logistiki [Elektron resurs] / O. A. NosIkov. – 2014. – №16 (76). – Rezhim dostupu : http://kadrhelp.com.ua/kadrova-logika-dlya-sluzhbi-logistiki.

Rusanovska O. A. Kontroling logistichnoyi diyalnosti v sistemi upravlinnya pidpriemstvom: dis na zdobuttya naukovogo stupenya k-ta ek. nauk / Rusanovska Orisya Andriyivna. Lviv, 2016. – 27 р.

Ponomareva Yu. V. Logistika: Navch. posib. / Yu. V. Ponomareva. – K.: TsNL, 2003. – 189 р.

Malikov O. B. Delovaya logistika / O. B. Malikov. – SPb.: Politehnika, 2003. – 223 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.