ПЕРЕДУМОВИ РЕІНЖИНІРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Жанна Михайлівна Жигалкевич, Олександра Юріївна Cобко

Анотація


Зроблено спробу охарактеризувати реінжиніринг інноваційної діяльності як інструмент адаптації до мінливого та динамічного конкурентного середовища. Базуючись на опрацьованому науковому матеріалі вітчизняних та зарубіжних вчених та виходячи з власних спостережень наведено основні напрями реінжинірингу та підходи до процесу реінжинірингу як до методу регулювання та управління інноваційною діяльністю підприємства – як метод управління діяльністю організації, зокрема інноваційною, як інструмент розробки інноваційної стратегії підприємства. Подано визначення та характерні ознаки реінжинірингу інноваційної діяльності. Зазначено, що реінжиніринг інноваційної діяльності підприємства спрямований на форсайт, швидку реакцію до мінливих умов ринку та зниження ступеня ризиковості реінжинірингового проекту. Обґрунтовано  необхідність формування саме комплексного підходу до проведення реінжинірингу інноваційної діяльності підприємства. Аналізуючи фахову науково літеру по даній проблематиці виявлено багато дискусійних та недостатньо вивчених питань, які потребують подальших досліджень, що говорить про перспективи розвиток зазначеної тематики у майбутньому.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Долина І.В. Практичні аспекти економічної оцінки технологічних інновацій// Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2007. – Вып . 31-3. – С. 125-132.

Реинжиниринг бизнес-процессов: сущность и методология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/reinzhiniring-biznes-process-kompanija-sotrudniki-rukovodstvo-izmenenija/

Бapaнов В. Реинжиниринг бизнес-процессов: этапы разработки и реализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.klerk.ru/boss/articles/299721/

Крейдич І. М. Концептуальні положення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах/ І. М. Крейдич В. В. Івата К. М. Швець// [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5059

Горлачук В. В. Економіка підприємства: реінжиніринг та оптимізація бізнес-процесів підприємства / В. В. Горлачук, І. Г. Яненкова // навч. Посібник – Миколаїв: 2010. – С. 272.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.