ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Тарас Аркадійович Коцко, О.С. Шилюк

Анотація


На сьогоднішній день економічна криза охоплює весь світ, в умовах всебічної і всеохоплюючої глобалізації. Все це змушує переорієнтовуватись в плані основних цінностей та шукати підходящу модель економічного розвитку, яка забезпечить державну конкурентоспроможність і стане хорошим підгруньтям для довготривалого, стабільного зростання.

Вибір України шляху інтеграції в Європейський Союз підіймає планку контролю за якістю і проводить країну у високотехнологічне конкурентне середовище, яке зумовлює необхідність створення і розвитку інноваційної моделі розвитку підприємств. Така модель забезпечить високі та стабільні темпи зростання національної економіки, допоможе у вирішенні певних соціальних і екологічних проблем, забезпечить конкурентоспроможність економіки країни, підвищить експортні показники і гарантує їй економічну безпеку і достойне місце в Європейському Союзі.

У статті показано важливість інноваційного розвитку підприємств. Розкрито поняття «інноваційний розвиток підприємства». Визначено основні передумови  інноваційного розвитку підприємств, незалежно від напрямку їх економічної діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вінник О. М. Господарське право: Навч. посібник. - 2-е вид., змін, та до-пов. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 559 с.

Кибиткин А.И. Концептуальный подход к оценке инновационного развития предприятия /А.И. Кибиткин, М.Н. Чечурина // Вестник МГТУ. – 2011. – Том 14, № 2. – С. 427–434.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібник для студ. вузів / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html

The Global Innovation Index 2011 // The Human Factor in Innovation [Електронний ресурс]. 47 с. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/gii- 2011_report.pdf

The Global Innovation Index 2012 // The Human Factor in Innovation [Електронний ресурс]. 53 с. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/gii-2012-report.pdf

The Global Innovation Index 2013 // The Human Factor in Innovation [Електронний ресурс]. 44 с. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics /gii/gii_2013.pdf

The Global Innovation Index 2014 // The Human Factor in Innovation [Електронний ресурс]. 46 с. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-2014-v5.pdf

The Global Innovation Index 2015 // The Human Factor in Innovation [Електронний ресурс]. 52 с. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.