ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Володимирівна Гук, А.С. Грозовська

Анотація


Метою статті є дослідження процесу технічного переоснащення, як основи інноваційної стратегії підприємства. Для досягнення даної мети було використано метод оцінки інноваційної активності підприємства. За основу було взято підприємство ТОВ «Компанія Субос». Дослідження показало, що технічне переоснащення є важливим аспектом інноваційної стратегії підприємства, адже оновлення основних технічних фондів дає змогу підвищити конкурентоспроможність підприємства, модернізувати виробництво, зробити його більш сучасним. Дане оновлення має різні форми втілення та кількість залучених коштів, тому підходить майже для будь-яких виробничих підприємств, що працюють в умовах сучасних ринкових відносин. Метод оцінки інноваційної активності підприємства дав змогу виявити найбільш вдалий варіант інноваційної стратегії для обраного підприємства, ним виявилась оборонна стратегія, що може бути здійснена шляхом малого технічного переоснащення. Враховуючи те, що підприємство займається виготовленням та продажем питної води, було запропоновано встановити інноваційне обладнання, а саме – ліктестер. Він дасть змогу покращити та пришвидшити процес виробництва продукції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Довгань Л.Є. Стратегічне управління: Навч. Посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Єлець О.П. Роль технічного переоснащення в діяльності підприємства / О.П. Єлець, С.Л. Рибченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії - 2014 р. - № 8. – 64 c.

Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.

Ляшенко О. Методика техніко–економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення / О. Ляшенко // Банківська справа. – 2007. – № 2. – С. 52–60.

Менеджмент організацій :підручник /за заг. ред. Л.І. Федулової. К. : Либідь, 2003. – 448 c.

Наказ від 06.09.2010р. № 270 «Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» [Елетронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0954-10

Офіційний сайт електронного видання Life Science Connect [Елетронний ресурс]. ̶ Режим доступу: https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/leak-testing-machine-filled-bottles-0001

Офіційний сайт ТОВ «Компанія Субос» [Елетронний ресурс]. ̶ Режим доступу: http://subos.com.ua/

Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005.– 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.