МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СТИМУЛЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Світлана Олександрівна Пермінова

Анотація


В статті порушується актуальна проблема формування національної системи захисту інтелектуальної власності для прискорення інноваційного розвитку економіки та інтеграції України в міжнародний економічний простір. Вивчені негативні тенденції, що гальмують створення сучасного національного ринку інтелектуальної власності та погіршують реноме країни в світі. Проаналізовані міжнародні зобов’язання України в напрямах: модернізації національної економіки за рахунок ефективного використання інтелектуального ресурсу; розвитку підприємництва, заснованого на науково-технічних до­сягненнях; забезпечення правової охорони інтелектуальної власності та подальшої адаптація національного законодавства до вимог ЄС; реалізації прозорої та ефективної державної політики у сфері інтелектуальної власності; формування сучасної моделі інтеграції інтелектуального потенціалу у внутрішній і світовий ринки з врахуванням світового досвід та національної специфіки трансформації інтелектуального надбання в конкурентоспроможну продукцію. Окреслені пріоритетні цілі державної політики щодо використання інтелектуального потенціалу нації як стратегічного ресурсу, який стимулює економічне, соціальне й культурне зростання країни та забезпечує підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародному ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року Проект [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1009.html

Андрощук Г. Інтелектуальна власність: юридична форма – економічний зміст [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://yur-gazeta.com/interview/intelektualna-vlasnist-yuridichna-forma--ekonomichniy-zmist

Алексєєв І.Тролів відправлять у банки [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/114978-verhovna_rada_pidgotuvala_sankcii

ЄС допоможе захистити інтелектуальну власність в Україні [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://euukrainecoop.net/2014/06/05/

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2016 рік [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://sips.gov.ua/i_upload/file/promvlasnist-2016.pdf

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державної служби інтелектуальної власності України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2015 рік [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.euroosvita.net/prog/data/attach /4569/promvlasnist-2015.pdf

Сотрудничество между правительствами Украины и США в сфере защиты прав интеллектуальной собственности [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://omr.gov.ua/ru/essential/68738

References

The national development strategy of intellectual property in Ukraine for the period till 2020 [Electronic resource] - Mode of access : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1009.html

Androshchuk G. Intellectual property: legal form and economic content [Electronic resource] - Mode of access: http://yur-gazeta.com/interview/intelektualna-vlasnist-yuridichna-forma-ekonomichniy-zmist

Alekseev I. Trolls will be sent to the banks [Electronic resource] - Mode of access : http://zib.com.ua/ua/print/114978-verhovna_rada_pidgotuvala_sankcii

The EU is committed to protect intellectual property in Ukraine [Electronic resource] - Mode of access: https://euukrainecoop.net/2014/06/05/

Industrial property in figures. The indicators of the State intellectual property service of Ukraine and the State enterprise "Ukrainian Institute of intellectual property" for the year 2016 [Electronic resource] - Mode of access: http://sips.gov.ua/i_upload/file/promvlasnist-2016.pdf

Industrial property in figures. The indicators of the State intellectual property service of Ukraine and the State enterprise "Ukrainian Institute of intellectual property" in 2015 [Electronic resource] - Mode of access: http://www.euroosvita.net/prog/data/attach/4569/promvlasnist-2015.pdf

Cooperation between the governments of Ukraine and USA in the field of protection of intellectual property rights [Elektronic resource] - Mode of access: http://omr.gov.ua/ru/essential/68738


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.