НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Маргарита Олександрівна Чупріна, Неля Миколаївна Балашук

Анотація


В статті розглянуті напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємств в умовах ресурсних обмежень. Зазначено суть матеріально-технічного забезпечення. Узагальнено основні завдання щодо формування матеріально-технічної бази підприємства та її економічне значення. Виявлені проблеми удосконалення матеріально-технічного забезпечення та методи його удосконалення. Проаналізовано напрями удосконалення та їх роль в майбутніх операціях для покращення стану матеріально-технічної бази. Наведено проблематику системи матеріально-технічного забезпечення та актуальність даної теми статті. На основі використання статистичного методу, методу експертних оцінок та дослідження здобутків вчених запропоновані основні напрямів удосконалення матеріально-технічного забезпечення. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Електронний ресурс [Режим доступу] - https://sites.google.com/site/kostia03061992/materialno-tehnicne-zabezpecenna-pidpriemstva

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua

Пилипенко А. А. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографія / Пилипенко А. А., Литвиненко А. О. – Харків: ФОП Здоровий Я. А., 2015. – 236 с.

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб. - К.: Каравела, 2010. – 52 c.

Електронний ресурс [Режим доступу] - http://stud.com.ua/19035/ekonomika/materialno_tehnichne_zabezpechennya_budivnitstva

Тивоненко, С. Г. Фришев, В. П. Бабій, С. М. Бондар. Навчальний посібник – К. : Вища освіта, 2006. – 164 с.

Електронний ресурс [Режим доступу] - http://pidruchniki.com/1603012653625/ekonomika/analiz_gospodarskoyi_diyalnosti


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.