СУТНІСТЬ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ НЕСТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАЖНОГО ЗРОСТАННЯ

Вікторія Вікторівна Дергачова, О.М. Згуровський, К.В. Мусіна

Анотація


Основними причинами затяжного та нестабільного розвитку світової економіки є низький рівень глобальних інвестицій, скорочення зростання світової торгівлі, сповільнення зростання продуктивності праці і високі рівні заборгованості країн міжнародним інвесторам та кредиторам. Завчасне визначення ризикових тенденцій в економічному розвитку для країн як на національному, так і на глобальному рівнях створює більше можливостей для швидкого реагування на результати та пошуку напрямів  рівноважного зростання для досягнення макростабільності через мікростійкість. В статті акцентовано увагу на детермінантах нестабільного зростання економічного розвитку країни через інвестиційну складову та проблемах її активізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виньялс. Х. Глобальная финансовая стабильность: факторы уязвимости, последствия и проблемы политики [Електронний ресурс] / Х. Виньялс. // – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imf.org/external/russian/np/blog/2015/100715r.pdf.

Шваб К. Четвертая промышленная революция [Електронний ресурс] / Клаус Шваб. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.litres.ru/klaus-shvab/chetvertaya-promyshlennaya-revoluciya/chitat-onlayn/.

Рікардс Д. Смерть денег. Крах доллара и агония мировой финансовой системы [Електронний ресурс] / Дж Рікардс. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://www.litres.ru/dzheyms-rikards/smert-deneg-krah-dollara-i-agoniya-mirovoy-finansovoy-sistemy/.

Кевин Келли. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее / Кевин Келли ; пер. с англ. Юлии Константиновой и Таиры Мамедовой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 3 с.

OECD (2017), “Business Insights on Emerging Markets 2017”, OECD Development Centre, Paris, http://www.oecd.org/dev/oecdemnet.htm.

Организация Объединенных Наций. Мировое экономическое положение и перспективы, 2017 год [Електронний ресурс] / Организация Объединенных Наций. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/2017wesp_es_ru.pdf.

World Economic Outlook report [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx.

Багузин С. В. Неокейнсианскиемоделиэкономического роста [Електронний ресурс] / С. В. Багузин //– 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://baguzin.ru/wp/?p=10753.

Paul A. Laudicina. Investors are bullish about economic growth and FDI prospects, but are monitoring political risks for abrupt changes to the business environment. [Електронний ресурс] / Paul A. Laudicina, Erik R. Peterson – Режим доступу до ресурсу: https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192.

INVESTMENT AND THE DIGITAL ECONOMY [Електронний ресурс] // UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.