СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Наталія Іванівна Ситник, Олена Олександрівна Бринь

Анотація


У статті висвітлено сучасний стан України за можливостями залучення коштів у стартап проекти. Розглянуто поняття «стартап», розкрито головні ознаки та основні джерела їх фінансування: бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, венчурні фонди, бізнес-янголи та краудфаундингові платформи. Розкрито суть цих джерел, їх розвиток в Україні в умовах нестабільності національної економіки та особливості функціонування. Також, наведено дані, щодо інвестування інноваційних проектів за останні роки.  Висвітлено ключові критерії відбору стартапів інвесторам. Проаналізовано чинники, що впливають на успішність стартап проектів. Виявлені незадіяні джерела фінансової підтримки стартапів в умовах українського бізнес-середовища та основні фактори, що можуть призвести до суттєвого збільшення залучення коштів на підтримку інноваційних проектів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Startup Ranking. Countries Ranking [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.startupranking.com/countries. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docsend.com/view/fzv7iwd – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Джерела фінансування стартап проектів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу - https://bizua.org/266/dzherela-finansuvannya-startapiv – Назва з екрана.

Краудфандинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу - http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/ – Назва з екрана.

Спільнокошт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу - https://biggggidea.com/ – Назва з екрана.

Стартап [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF – Назва з екрана.

Фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні (Sources for startups financing and opportunities for their involvement in Ukraine). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/308986301 – Назва з екрана.

Что такое краудфандинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу -http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding – Назва з екрана.

Что такое стартап [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html – Назва з екрана.

Що таке стартап [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://predp.com/startup/main/chto-takoe-startup.html – Назва з екрана.

References

Startup Ranking. Countries Ranking [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.startupranking.com/countries. – Nazva z domashnoi storinky Internetu.

Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2015. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://docsend.com/view/fzv7iwd – Nazva z domashnoi storinky Internetu.

Dzherela finansuvannia startap proektiv. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu - https://bizua.org/266/dzherela-finansuvannya-startapiv – Nazva z ekrana.

Kraudfandynh. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu - http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/ – Nazva z ekrana.

Spilnokosht. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu - https://biggggidea.com/ – Nazva z ekrana.

Startap [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF – Nazva z ekrana.

Finansuvannia startapiv ta mozhlyvosti yikh zaluchennia v Ukraini (Sources for startups financing and opportunities for their involvement in Ukraine). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.researchgate.net/publication/308986301 – Nazva z ekrana.

Chto takoe kraudfandynh. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu -http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdfunding – Nazva z ekrana.

Chto takoe startap [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html – Nazva z ekrana.

Shcho take startap [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://predp.com/startup/main/chto-takoe-startup.html – Nazva z ekrana.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.