ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ірина Анатоліївна Шеховцова, К. А. Пімонова

Анотація


Події минулих років значно торкнулись економічного та політичного аспектів розвитку держави, зокрема революція гідності, окупація Автономної Республіки Крим та воєнні дії на сході України. Це спричинило переорієнтацію галузей економіки України, а також зачепило сферу зовнішньоекономічної діяльності. Так, у статті розглянуто найважливіші аспекти ЗЕД України у розрізі останніх подій. Досліджено зміну обсягів експорту та імпорту,фактори, які вплинули на скорочення зовнішньоекономічної активності в  період 2012-2016 рр. Виявлено значні зміни у географічній структурі експорту та імпорту у 2016 р. порівняно з 2012 р. та зазначено передумовинастання такої ситуації. Проаналізовано торгівельне сальдо держави на основі даних Державної служби статистики України, зазначено причини додатного значення показника у 2015 році. Проведено розрахунок темпу росту експорту та імпорту у зазначеному періоді. Виявлено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано стратегічні шляхи їх вирішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вороніна А. В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України / А. В. Вороніна, К. М. Ніколаєва // Молодий вчений. - 2015. - № 1(1). - С. 66-69.

Карп’як М. О. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України в умовах російської агресії: структурні особливості / М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 51-58.

Пустовар Н. Ю. Дослідження проблем зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / Н. Ю. Пустовар; наук. кер. О. А. Лукаш // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2016. - Т.1. - С. 223-225.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Закон України «Про засадивнутрішньої і зовнішньоїполітики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.