ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ганна Анатоліївна Мохонько, К.В. Тарасенко

Анотація


В статті обумовлена важливість інновацій для розвитку підприємств атомної енергетики України та розглянуті основні напрямки інноваційного розвитку цієї галузі на прикладі ДП НАЕК «Енергоатом». Визначено роль проектно-орієнтованого підходу в  забезпеченні інноваційного розвитку підприємства, виділені специфічні характеристики інноваційних проектів атомних підприємств. Вдаючись до проектного підходу з метою управління інноваційним розвитком, підприємство отримує можливість в доволі короткі строки та з максимальним ефектом здійснити перехід від вихідного стану до кінцевого, в результаті чого воно виводиться на запланований рівень виробничих потужностей, продуктової диверсифікації тощо.Виділено основні проблеми інноваційної діяльності в Україні в цілому та в атомній енергетиці зокрема. Визначена важливість опрацювання наслідків техногенних катастроф: Чорнобиль, Фукусіма, з подальшим удосконаленням інноваційних програм з урахуванням цих факторів. Опрацьовано плани в інноваційному розвитку атомної енергетики на наступні 10 років.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Бушуев, В.В. Инновационная электроэнергетика-21. Технологические тенденции развития энергетики / В. В. Бушуев // Электро. – 2014, № 3.– С. 2–8.

Волков, Э.П. Развитие электроэнергетики/ Э. П. Волков., В. А. Баринов., А. С. Маневич., М. И. Сапаров // Электрические станции. 2016. – № 3. – С. 2–7.

Ильина О.Н. Системный подход к управлению проектами в организации / О. Н. Ильина. – М.: Креативная экономика, 2012. – 186 с.

Коженко Я.В. Современные тренды инновационного развития экономики / Я.В. Коженко. - Уфа: «ОМЕГА САЙНС», 2016. - 108 с.

Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. О. И. Медведь. – М. : Вильямс, 2009. – 672 c. – ISBN 0-06-044415-0.

Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И. Минер- вина; – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 454 с. – ISBN 978-5-9614-1605-3.

John Stevenson. IAEA recommendations on the justification of innovation activities of operating nuclear power plants / John Stevenson. - USA, 2016.

Paul Rizzo. Seismic of NPP sites in general and in the annex to Ukraine / Paul Rizzo. - USA, 2016.

References

Bushuev, V.V. Innovacionnaja jelektrojenergetika-21. Tehnologicheskie tendencii razvitija jenergetiki / V. V. Bushuev // Jelektro. – 2014, № 3.– S. 2–8.

Volkov, Je.P. Razvitie jelektrojenergetiki/ Je. P. Volkov., V. A. Barinov., A. S. Manevich., M. I. Saparov // Jelektricheskie stancii. 2016. – № 3. – S. 2–7.

Il'ina O.N. Sistemnyj podhod k upravleniju proektami v organizacii / O. N. Il'ina. – M.: Kreativnaja jekonomika, 2012. – 186 s

Kozhenko Ja.V. Sovremennye trendy innovacionnogo razvitija jekonomiki / Ja.V. Kozhenko. - Ufa: «OMEGA SAJNS», 2016. - 108 s.

Meskon, M.H. Osnovy menedzhmenta / M. H. Meskon, M. Al'bert, F. Hedouri; per. s angl. O. I. Medved'. – M. : Vil'jams, 2009. – 672 c. – ISBN 0-06-044415-0.

Porter, M. Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov / per. s angl. I. Miner- vina; – M. : Al'pina Pablisher, 2011. – 454 s. – ISBN 978-5-9614-1605-

John Stevenson. IAEA recommendations on the justification of innovation activities of operating nuclear power plants / John Stevenson. - USA, 2016.

Paul Rizzo. Seismic of NPP sites in general and in the annex to Ukraine / Paul Rizzo. - USA, 2016.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.