КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Володимир Вадимович Давиденко, І.А. Якимець

Анотація


У статті розглянуто ключові показники ефективності підприємства, зокрема складові, що об’єднуються в корпоративну соціальну відповідальність, яка є одним із основних факторів розвитку позитивного іміджу підприємства на вітчизняному та світовому ринках. Крім того, наведено рейтинг компаній з високою репутацією корпоративної соціальної відповідальності та проаналізовано напрями діяльності, основні цінності та пріоритети розвитку відомих міжнародних компаній, що входять у десятку кращих згідно з даним рейтингом, у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновано використання світового досвіду та впровадження напрямів корпоративної соціальної відповідальності, які будуть привабливими для працівників, споживачів та партнерів, на вітчизняних підприємствах для їх конкурентоспроможності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2012.

Офіційний сайт Reputation Institute [Електронний ресурс] - Режим доступу: .https://www.reputationinstitute.com/Resources/Registered/PDF-Resources/2016-Global-CSR-RepTrak.aspx

Офіційний сайт Google [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.google.org/our-work/inclusion/

Офіційний сайт Microsoft [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility

Офіційний сайт BMW Group [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.bmwgroup.com/en/responsibility/sustainable-value-report.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.