ВПЛИВ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ НА АКТИВІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Володимирівна Гук, Олександр Миколайович Тищенко

Анотація


У статті проаналізовано сутність засобів Інтернет-комунікацій та їх вплив на активізацію інноваційної діяльності підприємства. Авторами досліджено, що Інтернет-комунікації сприяють здійсненню ефективного та раціонально організованого процесу взаємодії підприємства з клієнтами, що в свою чергу сприяє проведенню рекламних кампаній, отримання інформації від клієнтів, дозволить активізувати  інноваційну діяльність і на цій основі приймати ефективні управлінські  рішення. Розкрита роль Інтернет-комунікацій, оскільки в умовах існування нової економічної системи розвиток даної мережі виступає ключовим фактором забезпечення конкурентних переваг підприємства ,з її допомогою створюється  та розповсюджується інформація про товари та послуги компанії. Розглянуто елементи комплексу просування в Інтернеті: сайт компанії, реклами в мережі, стимулювання збуту, PR, пошукового маркетингу, Rich-media. Виокремлено основні переваги від застосування Інтернет-комунікації: більш точне охоплення цільової аудиторії, своєчасне «відстеження» відвідувачів на сайті, доступність інформації клієнтам, висока гнучкість, низька вартість порівняно з іншими масовими комунікаціями.

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. / О.С.Братко. – Т.: Карт-Бланш, 2006. – 275 с.

Гук О.В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / О.В. Гук, В.О. Шкурат // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв. – 2015. – Вип. 7. – С.545-548.

Зуб Т.А. Просування послуг за допомогою засобів телекомунікації [Елетронний ресурс] / Т.А Зуб, О.В. Зозульов. Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2013-10.pdf

Информационные технологии в бизнесе : [Энциклопедия] / [Дженкинс, Анна, Витцель, Морген, Желены, Милан и др.]; Под ред. М.Желены; [Пер. с англ. А.Железниченко и др.] – СПб. и др.: Питер, 2002. – 1117 с.

Бушуєва Л.Б. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства. [Електронний ресурс] / Л.Б. Бушуєва – Режим доступу: http://www.synergy.kiev.ua/article07.html

Пілюшенко В. Л. Інформаційні технології у маркетингу і рекламі : навч. посіб. / В. Л. Пілюшенко. - Донецьк, 2005. – 204 с.

Юхименко Т.В Використання інструментів Інтернету у просуванні інноваційноо товару [Електронний ресурс] / Т.В. Юхименко, Л.М. Шульгіна. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2011_10.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.