ІНТЕРМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ, НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ

Марина Володимирівна Шкробот, Збигнев Бентин

Анотація


Міжнародні перевезення це потенційний напрям розбудови логістичної системи країни не тільки, як окремої сфери послуг, а й як одного з економічних драйверів національного розвитку.

Процеси глобалізації трансформують ринок логістичних послуг, що спонукає гравців до формування та розвитку нових форм та видів транспортних перевезень. Основними чинниками, які впливають на конкурентоспроможність транспортно-логістичної компанії стає територія й час переміщення товару від продавця до покупця, тобто «від дверей до дверей». Ці умови формуються та розвиваються під впливом темпів соціально-економічного розвитку суспільства тієї чи іншої країни. Саме тому, інтермодальні перевезення стають все більш нагальними для підтримання міжнародної конкурентоспроможності не тільки підприємства, а й груп країн на міжнародному ринку логістичних послуг. Відповідно, постає проблема розуміння поняття «інтермодальні перевезення» та їх розвиток в системі міжнародного товарообігу.

В статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат міжнародних перевезень, виокремленні відповідні види та їх ознаки. Проаналізовано стан інтермодальних перевезень в країнах Європейського союзу, досвід формування інтермодальних терміналів на території Польщі та основні стримуючі чинники розвитку. Виявлено проблематику транспортно-логістичної системи України та подальші напрями співпраці

Повний текст:

PDF

Посилання


Література

Смешанные перевозки в условиях интеграции транспортных коммуникаций: проблемы терминологии [Електронний ресурс] : інформація / Ю.И. Кириллов, Е.В. Кириллова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mzurts/2011_17/files/t1705.pdf

Левиков Г.А., Тарабанько В.В. Интермодализм как транспортная концепція / Транспорт: наука, техника, управление. – 2006. – № 3 – С. 19-23.

Петров А. «Прем’єр у морській столиці» Журнал «Порти України». - 2010 № 8. - с. 9.

Кадала В.В. Про уточнення поняття «перевезення вантажів у прямому змішаному сполучення» / В.В. Кадала // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. - № 4, С. 186-191.

Mindur L, Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie Zachodniej w latach 2006-2014 / Bentyn Z., Szymczak M.(red), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, Wydawnictwo UEP, Poznań – 2016. - s.84.

Załoga E. Nowa polityka transportowa Unii Europejskiej / Wojewódzka-Król K., Załoga E., (red) Transport-nowe wyzwania, PWN, Warszawa, - 2016. - s.519

Kostecka A., Multimodalna Europa 2015 – Intermodal to konieczność, Eurologistics, 23.03.2015

Bentyn Z. Przemiany wydajności logistycznej w Polsce jako efekt integracji z krajami Unii Europejskiej / Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu. - nr XXX. – 2014. - s.3.

Neider J. Transport międzynarodowy / J. Neider. - PWE, Warszawa 2015. – s.137.

Національний інститут стратегічних досліджень «ЩОДО ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ (КОМБІНОВАНИХ) ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/

articles/599/#_ftnref5


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.