Стратегії розвитку персоналу як елемент ефективного функціонування підприємства

Вікторія Олександрівна Гончар, Олександр Федорович Морозов

Анотація


У статті розглянуто розвиток персоналу підприємства зі стратегічної точки зору. Розкрито основні складові кадрової політики організації, які повинні бути зазначені у стратегічному плані. Визначено необхідність формування системи управління розвитком персоналу. Розкрито що таке розвиток персоналу компанії та стратегічне управління персоналом. Охарактеризовано працівника, як окрему особистість, діяльність якої носить інноваційний характер, що несе вплив на ефективність діяльності підприємства і те, що не варто розглядати людський розум як керовану систему. Акцентовано увагу на залежності стратегії розвитку персоналу від маркетингової стратегії та простежено залежність кадрової політики від обраної маркетингової стратегії підприємства. Деталізовано кадрову стратегію, як складову для реалізації загальної стратегії підприємства. Обґрунтовано, що для ефективного функціонування підприємства необхідно розробити та впровадити систему мотивації персоналу, основними формами якої є матеріальна та нематеріальна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 232 с.

Грифін Р. Основи менеджменту: підручник / Р. Грифін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Вид-во "БаК", 2001. – 624 с.

Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства / М.О. Жуковський // Актуальні проблеми економіки: наук. економ. журнал. – 2007. – С. 54-59.

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: учебник. / А.Я. Кибанов. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 304 с.

Морозов О.Ф. Об’єктивність «редукції» людської свідомості в матеріальні економічні цінності / О.Ф.Морозов // Економіст. – 2016. – №1. – С. 2-7.

Морозов О.Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал: Монографiя.- Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 352 с.