Особливості організації та управління імпортною діяльністю підприємства

Автор(и)

  • С. О. Пермінова
  • М. О. Тюх

Ключові слова:

організація імпортної діяльності, управління зовнішньоторговими операціями, ефективність імпорту.

Анотація

В статті висвітлені актуальні питання організації зовнішньоекономічних зв’язків, які сприяють інтеграції країни в міжнародне співтовариство. Окреслені стимулюючі чинники, які спонукають сучасні підприємства здійснювати імпортну діяльність, налагоджуючи тісні виробничі стосунки із закордонними партнерами. Обґрунтовано необхідність формування стратегії імпортної діяльності, яка передбачає визначення місії та цілей підприємства, а також оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на її реалізацію із необхідністю залученням відповідного інструментарію та управлінських механізмів. Проаналізовано етапи здійснення імпортних операцій, що спрямовані на виконання домовленостей і зобов’язань за умовами укладеної угоди. Представлені кроки реалізації комерційної угоди (підготовка, підписання контракту і його виконання). Зроблено акцент на важливості оцінки ефективності імпортних операцій для економічного обґрунтування управлінських рішень в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі базових показників: валютної ефективності імпорту; економічної (абсолютної) ефективності імпорту; економічного ефекту та рентабельності імпорту, які дозволяють отримати достовірну та оперативну інформацію для підвищення організації зовнішньоекономічної, зокрема імпортної діяльності підприємства.

Біографії авторів

С. О. Пермінова

канд. пед. наук, доцент

М. О. Тюх

студент

      Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Література

Шкурупій О. В., Гончаренко В. В., Артеменко І. А. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібни]. К.: Центр учбової літератури. 2012. 248 с.

Решетняк К. Е. Експортно-імпортні операції як основа зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 2012. №3(124). С.30–32.

Организация и техника импортных операций по поставке продукции потребительского назначения URL: https://www.bestreferat.ru/referat-219286.html (дата звернення: 13.05.2020).

Вівич О. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Львів: Афіна. 2014. 140 с.

Бутинець Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Житомир: Рута. 2011. 544 с.

Кучер В.А. Механізм стратегічного планування конкурентоспроможності промислового підприємства. 2009. № 3. С. 151–157.

References:

Shkurupiy O.V., Goncharenko V. V., Artemenko I. A. Zovnishnyoekonomichna diyal`nyst` pidpriemstva [Foreign economic activity of the enterprise]. P. 248.

Reshetnyak K. E. Eksportno-importni operatsii yak osnova zovnishnyoekonomichnoi diyal`nosti pidpriyemstva [Export-import operations as the basis of foreign economic activity of the enterprise]. 2012. №3 (124). Pp.30–32.

Vivych O. Analiz zovnishnyoekonomichnoi diyal`nosti [Analysis off oreign economic activity]. Lviv: Athens. 2014. P. 140.

Butynets F. Oblik I analiz zovnishnyoekonomichnoi diyal`nosti [Accounting and analysis off oreign economic activity]. Zhytomyr: Ruta. 2011. P. 544.

Kucher V. A. Mehanizm strategichnogo planuvannya konkurentospromozhnosti promislovogo pidpriemstva [Mechanism of strategic planning of industrial enterprise competitiveness]. 2009. № 3. p. 151–157.

Organizaciya I tehnika importnih operatsiy po postavke produktsii potrebitelskogo naznacheniya [Organization and technique of import operations for the supply of consumer products] Available at: https://www.bestreferat.ru/referat-219286.html (Аccessed: 13 May 2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління логістичними процесами підприємств