Підходи до управління розвитком міжнародної діяльності підприємства в умовах невизначеності

Автор(и)

  • А. Р. Дунська
  • Д. І. Антоненко

Ключові слова:

Міжнародна діяльність, розвиток, зростання, невизначеність, сценарне планування, зміни, адаптація.

Анотація

У статті досліджено актуальні підходи та принципи управління розвитком міжнародної діяльності підприємства в умовах невизначеності, які зумовлюються перш за все складністю прогнозування та недоцільністю дотримання єдиної стратегії розвитку. Обґрунтовано актуальність сценарного планування, як важливої передумови для успішної адаптації стратегії розвитку міжнародної діяльності підприємства до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Охарактеризовано поняття розвитку міжнародної діяльності в контексті загальної стратегії розвитку та зростання підприємства. Розглянуто взаємозв’язок між поняттями «розвиток підприємства» та «зростання підприємства», та вплив цих процесів саме на розвиток міжнародної діяльності підприємства. Розглянуто різні типи зростання підприємства,  які можуть слугувати варіантами розвитку міжнародної діяльності підприємства в ході сценарного планування.

Біографії авторів

А. Р. Дунська

доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту

Д. І. Антоненко

студент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Посилання

Література:

Друкер П. Задачи менеджмента ХХI века; пер. с англ. М.: Вильямс, 2004. 272 с.

Горбонос Ф. В., Черевко Г. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. Економіка підприємств: підручник. К., Знання, 2010. С. 461-463.

Fujita M., Krugman P. The New Economic Geography: Past, Present and the Future. Papers in Regional Science. Wiley-Blackwell, 2004. Vol. 83. P. 139–164. URL: http://www.rrojasdatabank.info/newecgeo04.pdf (дата звернення 19.05.2020).

Мінцберг Г. Взлет і падіння стратегічного планування. Київ: В-во Олексія Капусти, 2008. 390 с.

Воронков Д. К., Погорелов Ю. С. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації: монографія. Х. : АдвА, 2009. 436 с.

References:

Drucker P. Tasks of management of the XXI century; lane. with English M .: Williams, 2004. 272 s.

Economics of enterprises: textbook / FV Gorbonos, GV Cherevko, NF Pavlenchik, AO Pavlenchik. - К.: Знання, 2010. - 463 с. : Fig. - Bibliogr .: p. 461-463.

Fujita M., Krugman P. The New Economic Geography: Past, Present and the Future. Papers in Regional Science. Wiley-Blackwell, 2004. Vol. 83. P. 139–164. URL: http://www.rrojasdatabank.info/newecgeo04.pdf.

Minzberg G. The rise and fall of strategic planning. Kyiv: V-vo Oleksiia Kapusti, 2008. - 390 p.

Voronkov DK Rozvytok pidpryiemstva: upravlinnia zminami ta innovatsii [Development of enterprise: management of changes and innovations: monograph]. - H.: AdvA, 2009. - 436 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління міжнародним бізнесом