Інвестиції як фактор розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств

Автор(и)

  • Н. І. Ситник
  • В. О. Тарумов

Ключові слова:

інвестиції, інновації, інноваційний менеджмент, конкурентоспроможність, венчурний фонд

Анотація

В умовах глобальних трансформаційних процесів сфера інноваційної діяльності набуває особливого значення в економіці розвинених країн. Її розвиток забезпечує соціально-економічне зростання вітчизняних компаній і держави  в цілому, що вимагає значних фінансових ресурсів.

Предметом даного дослідження є управління інноваційною діяльністю на підприємстві для досягнення максимальної ефективності, а також виявлення взаємозв'язку між інноваціями та інвестиціями.

Методологія. Контент-аналіз проводився за матеріалами робіт вітчизняних і зарубіжних вчених з використанням статистичних даних. У процесі написання статті використовувалися такі загальнонаукові методи дослідження: логічний та порівняльний аналізи, спостереження, систематизація, абстрагування і узагальнення.

Метою дослідження є аналіз характеру інноваційної діяльності компаній, встановлення її зв'язку з інвестиційними процесами для виявлення напрямків покращення інноваційної та інвестиційної ситуації в Україні. Важливим є обґрунтування доцільності вдосконалення інноваційного управління українськими підприємствами в фокусі реалізації нових проектів шляхом пошуку необхідних джерел фінансування. Результатом цього є ефективне управління компанією, здатне задовольнити запити споживачів і збільшити прибуток.

Висновки. Дослідження показало, що інноваційно інвестиційна  ситуація в Україні характеризується слабкою державною підтримкою інноваційно-інвестиційних проектів та значними проблемами і їх фінансуванні. Це напряму пов'язано з політичною ситуацією, нестабільністю, відсутністю чітких законодавчих норм прямої дії, та відсутність перспектив для дослідників.

Збільшення кількості венчурних компаній це позитивна тенденція в Україні, вона дає можливість забезпечення фінансування вітчизняних інноваційних проектів.

Шляхами покращення інвестиційної та інноваційної ситуації в Україні є: створення комплексу стимулів для залучення інвестицій, подальшого інвестування в людський капітал, підвищення заробітної плати для дослідників; зростання припливу іноземних інвестицій; надання відчутної державної підтримки підприємствам і більш вигідні умови кредитування для них і т. д.

Також необхідно забезпечити прозорість законодавства, поліпшити умови функціонування бізнес-простору і стану ринкової інфраструктури.

Посилання

Andryushchenko I.E. The impact of innovation and investment on the strategic development of industrial enterprises. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. 2014. Vip. 1 (2). with. 288-294.

Skibitsky, O.M. Innovation and investment management. K. Center for Educational Literature. 2009. 408 p.

Usherenko S.V. Innovation and investment activities of Ukrainian enterprises: analysis of the current state and prioritization of activation. Economic Journal - XXI. 2014. №7-8 (2), p. 56-59.

Sokach M.I. Tsikal A.S., Gavatyuk L.S. Status and development of innovation and investment activities in Ukraine. A young scientist. 2016. № 1 (1). Pp. 171-174.

Levkivsky O.V. International indicators for assessing the innovation potential of Ukraine and its implementation. Intelligence XXI. 2017. № 4. pp.78-82.

Porshnev, A.H., Azoev, H.L., Barancheev, VP, Rumyantseva, ZP, Salomatin, NA Management of the organization. M .: Infra M. 2016. 736 s.

Goller I. Besant D. Creativity for innovation management. New York: Routledge. 2017. S. 332.

Forbes: Save the future. URL: https://www.agrilab.ua/forbes-vryatuvaty-majbutnye-pershyj-rejtyng-najinnovatsijnishyh-kompanij-ukrayiny/

Ukrainian Investment Business Association. URL: https: //www.uaib.com.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-орієнтоване управління підприємствами