Роль діджиталізації у розвитку бізнесу та її вплив на організаційну структуру підприємств

Автор(и)

  • С. І. Олешкевич
  • О. В. Гук

Ключові слова:

діджиталізація, організаційна структура, інформаційно-комунікаційні технології, конкурентоспроможність, бази даних, бізнес модель

Анотація

Авторами в статті висвітлено переваги і недоліки впровадження діджиталізації на підприємствах, детально розглянуто вплив діджиталізації на розвиток бізнесу в сучасних умовах його функціонування. Досліджено різні види компаній, за рівнем упровадження діджиталізації в бізнес (на першому, другому, третьому та четвертому рівнях). Проаналізовано вплив цифрових трансформацій на бізнес-процеси. Авторами здійснено аналіз даних дослідження Міжнародної консалтингової компанії «Arthur D. Little» щодо рівня діджиталізації на підприємствах. Досліджено місце діджиталізації серед моделі виконання основних, допоміжних бізнес-процесів , бізнес-процесів розвитку та управління. Визначено зміни, які здійснює діджиталізація на бізнес-процеси підприємства з урахуванням матеріальних витрат  та часових меж. Виокремлено різні структурні частини діджиталізації та розкрито роль роботи з базами даних та іншими інформаційно-комунікаційними технологіями для розвитку бізнесу. Наведено приклад перетворення підприємства внаслідок діджиталізації.

У ході дослідження визначено, що діджиталізація змінює внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств. Виокремлено особливості діджиталізації зокрема комплексність та поступовість процесу трансформації. Авторами наведено висновки, щодо позитивного впливу діджиталізації  на роботу бізнесу, сприяння підвищенню конкурентоспроможності компанії, та збільшенню її доходу.

Посилання

Лазоренко Т.В., Шолом І.Л., Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу. Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». URL: https://drive.google.com/file/d/1L8SF-ZbYodvkrotn1ZZOzlUHL-U1mlfU/view (дата звернення: 06.05.2020)

Гуренко А.В., Гашутіна О.Е., Напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізаціїбізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. №19. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/113.pdf (дата звернення: 06.05.2020)

Фомичев К. Go digital or die: Діджиталізація бізнесу, як неминучість. URL: http://www.nand.ru/professional-information/and_library/20565/ (дата звернення: 06.05.2020)

Воржакова Ю. П., Мельник К. Г., Діджиталізація управління бізнес-процесами. І Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент:проблеми та перспективи». URL: https://drive.google.com/file/d/1L8SF-ZbYodvkrotn1ZZOzlUHL-U1mlfU/view (дата звернення: 06.05.2020)

Аналітична система YouControl URL: https://youcontrol.com.ua/ (дата звернення: 06.05.2020)

References:

Lazorenko T.V. and Sholom I.L., “Digitalization as the main factor of business development”, materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy», [Online], available at: https://drive.google.com/file/d/1L8SF-ZbYodvkrotn1ZZOzlUHL-U1mlfU/view (Accessed 06.05.2020)

Gurenko A.V., Gashutina O.E. (2018), “Directions of development of management systems in the conditions of digitalization of business in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo No19. [Online], available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/113.pdf (Accessed 06.05.2020)

Fomychev K., “Go digital or die: Digitalization of business as an inevitability” [online], available at: https://www.nand.ru/professional-information/and_library/20565/ (Accessed 06.05.2020)

Vorzhakova Yu.P., Mel'nyk K.H, “ Digitalization of business process management ”, materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy», [Online], available at: https://drive.google.com/file/d/1L8SF-ZbYodvkrotn1ZZOzlUHL-U1mlfU/view (Accessed 06.05.2020)

YouControl analytical system [Online]: available at: https://youcontrol.com.ua/ (Accessed: 06.05.2020)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами