Особливості процесу закупівельної діяльності підприємства

Автор(и)

  • А. Р. Дунська
  • Д. Д. Лютенко

Ключові слова:

закупівлі, управління закупівлями, закупівельний процес, товарно-матеріальні цінності, здійснення постачання, принципи управління закупівлями.

Анотація

Організація закупівельної діяльності передбачає здійснення комплексу послідовних заходів, спрямованих на планування закупівельної діяльності і документування потреб в товарно-матеріальних цінностях, придбання яких необхідне для функціонування підприємства, погодження здійснення закупівель, організацію пошуку, вибору надійних постачальників і прийняття рішень про укладення з ними договорів.

У статті наводиться схема системи управління закупівлями материально-технічних ресурсів на сучасних підприємствах. Наводяться мети і завдання управління закупівлями на підприємстві. Формулюються основні принципи побудови системи управління закупівлями на підприємстві, в числі котрих принципи професіоналізму, конкурентності, ефективності, інформованості. Також, в статті розглядається важливість процесу закупівлі товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, аналізується сам процес забезпечення виробництва, виявляються основні етапи процесу закупівлі, а також основні проблеми, які можуть виникнути при проведенні закупівлі.

Посилання

Афанасенко Ю. А. Проблемы на этапе организации закупок. Электронный бизнес журнал. URL: http://www.business-magazine /3_30411_issledovanie-rinka-zakupok.html (дата звернення: 15.05.2020)

Факторы, влияющие на процесс закупки. URL: http:// studopedia.net/4_1410_faktori-vliyayushchie-na-protsess-zakupki.html (дата звернення: 18.05.2020)

Ковальчук С. В., Андрушкевич З.М. Інноваційні підходи до формування конкурентного потенціалу підприємства на засадах маркетинг-логістики. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3. Хмельницький: ХНУ, 2006. С. 244-248 .

Васюта В. Б. Підвищення ролі матеріально¬технічної бази як фактор ефективного функціонування підприємства URL: http://www.rusnauka.com/39_VSN_2014/Economics/10_182500.doc.htm (дата звернення: 17.05.2020)

Сутність закупівельної діяльності підприємства URL: https://d-learn.pnu.edu.ua/data/users/34430/import/Тема%202.pdf (дата звернення: 18.05.2020)

Лайсонс Дж., Джиллингем М. Управління закупівельною діяльністю і ланцюгами постачання / Пер. з 6¬го англ. М.: ИНФРА¬М, 2005. 798 с.

Сутність та завдання матеріально-технічного забезпечення URL: https://sites.google.com/site/kostia03061992/materialno-tehnicne-zabezpecenna-pidpriemstva (дата звернення: 16.05.2020)

Балабанова Л. В., Германчук А. М. Логістика: підручник. Львів: Вид-во ПП “Магнолія 2006”, 2013. 368 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами