Нормативно-методичний механізм управління проектними ризиками

Автор(и)

  • В. В. Дергачова
  • В. А. Мельникова

Ключові слова:

нормативно-методичних механізм, ризики, проектні ризики, стандарти, КМУ.

Анотація

В даній статті, на основі проведеного раніше аналізу вітчизняних та міжнародних стандартів, а також нормативно-законодавчих і регуляторних актів в сфері ризик-менеджменту, що діють в Україні, було сформовано нормативно-методичний механізм управління проектними ризиками. За результатами аналізу визначено, що єдиним вітчизняним нормативно-методичним виданням з управління ризиками є постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними». Сформований механізм дає змогу зрозуміти, як окремі функції управління ризиками реалізуються в рамках системи регулювання, а саме: визначення цілей системи регулювання; управління активами; ідентифікація ризиків; аналіз і оцінка ризиків; визначення стратегій обробки ризику; реалізація стратегій обробки ризику; планування дій в надзвичайних ситуаціях; контроль, моніторинг, постійне вдосконалення процесу управління ризиками.

Посилання

Авдийский В. И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. 368 с.

Вяцкова Н. А. Обзор стандартов по управлению рисками. Сибирский экономический вестник. 2015. № 1. С. 91-104.

Нефедьев Д. С. Принципы и инструменты управления рисками промышленного предприятия: дис. …д-ра. экон. наук. СПб, 2015. 241 с.

Brandas C., Didraga O., Bibu N. Study on risk approaches in software development project. Informatica Economica. 2012. Vol. 16. № 3. P. 148−157.

Barki H., Rivard S., Talbot J. Towards an Assessment of Software Development Risk. Journal of Management Information System. 1993. № 10(2). P. 203−225.

Гавриш О. А., Кавун В. А. Критичний аналіз нормативних засад управління проектними ризиками. Економічний вісник НТУУ “КПІ”. No14, 2017. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108781/103724

Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними: Закон України від 16.02.2011 р. №232. Дата оновлення: 30.09.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF.

Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.06.2010 р. № 2404 – VI. Дата оновлення: 10.06.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами