Проблеми реалізації політики корпоративної соціальної відповідальності в українських компаніях

Автор(и)

  • Ю. П. Воржакова
  • А. С. Лис

Ключові слова:

соціальна відповідальність, проблеми корпоративної відповідальності, конкурентоспроможність, працівники

Анотація

Для сучасних компаній все більш нагальною стає проблема оптимізації корпоративної соціальної політики і підвищення продуктивності соціальних інвестицій. У статті розглянуто проблеми при впровадженні корпоративної соціальної відповідальності як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства та складової формування соціально-орієнтованої економіки.  Обґрунтовано необхідність впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу у практику господарювання підприємствами. Указано на необхідність побудови загальнонаціональної моделі соціальної відповідальності бізнесу.

В процесі вивчення матеріалу різних методологічних підходів, розкрито сутність концепції соціальної відповідальності бізнесу та наведено рекомендації, які можуть використовуватись під час роботи та оцінювання діяльності підприємства.  У статті визначено поняття «соціальної відповідальності підприємства» як комплексу заходів щодо формування позиції підприємства, яке дотримується соціальної відповідальності в якості ключового принципу своєї діяльності. Визначено основні елементи підходу до управління і їх взаємозв'язок.

Посилання

Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект. К. 2008. 60 с.

Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу URL: http:/www.csr-ukraine.org/ userfiles/file/4 СSR%20among%20SМЕs.pdf (дата звернення: 18.05.2020)

Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. К.: НВЦ НБУВ, 2010. 232 с.

Осецький В. Л., Марченко В.М. Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності. Економіка та держава. 2007. №1. С. 9-12

Лазоренко О., Колишко Р. Посібник із корпоративної соціальної відповідальності. К.: Видавництво "Енергія", 2008. 96 с.

Саєнко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. К.: "Батискаф", 2002. 71 с.

Соціальна відповідальність українського бізнесу. Результати опитування Київ "КІТ". 2005. 52с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління бізнес-структурами